қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Сыдықов Бақыт Диқамбайұлы

Сыдықов Бақыт Диқамбайұлы

 

ҚЫСҚАША АВТОБИОГРАФИЯ

Сыдықов Бақыт Диханбайұлы 1968ж. Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Достық ауылында туған.

1985-1992жж. Абай атындағы ҚазҰПУ студенті.

1986-1988жж. КСРО қарулы күштері қатарында әскерде болды.

1992-2005жж. Абай атындағы ҚазҰПУ оқытушы, доцент.

1999г. «Негізгі мектепте математиканы оқытуда алгоритмдік бағыттылықты жүзеге асыру әдістемесі» тақырыбында, 13.00.02-Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесімамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады.

2004-2005жж. Абай атындағы ҚазҰПУ, №1 ҰБТ өткізу орталығының директоры.

2005-2009жж. Ясауи атындағы ХҚТУ, Кентау институтында кафедра меңгеруші, оқу-тәрбие істері бойынша директор орынбасары, дайындық факультетінің деканы.

2008г. «Болашақ мұғалімдерді ақпараттық- компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі» тақырыбында, 13.00.08-Кәсіптік білім беру теориясы мен әдістемесі мамандығы бойынша докторлық диссертация қорғады.

2009-2011жж. Әуезов атындағы ОҚМУ профессоры.

2011-2016жж. Абай атындағы ҚазҰПУ, Оқытудың ақпараттық жүйелері кафедрасының меңгерушісі.

2016-2017жж. Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика және математикалық модельдеу кафедрасының доценті.

2017ж. бастап Абай атындағы ҚазҰПУ, Информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасының доценті, профессор м.а.

250 астам ғылыми, ғылыми-әдістемелік еңбектің авторы. Оның ішінде 23 оқу, әдістемелік оқу құралдары, 2 монография, РИНЦ, Скопус импакт-факторларымен 11 мақаласы бар, Хирша 3 .

 

БІЛІМІ

Білім беру мекемесі

Біліктілігі

Оқуды бітірген мерзімі

Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық  университеті

Математика, информатика және есептеуіш техника оқытушысы

1992 ж.

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Ғылыми дәреженің аталуы

Ғылым саласы

Дипломды алған мерзімі

1.Педагогика ғылымдарының кандидаты

13.00.02-математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

24.02.1999ж.

2.Педагогика ғылымдарының кандидаты докторы

13.00.08- кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі

26.12.2008ж.

 

ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ

Ғылыми атақтың аталуы

Береліген мерзімі

Педагогика мамандығы бойынша доцент

20.06.2003ж.

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

1.Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

2.Бағдарламалау

3.Сандық білім беру ресурстарын жасау және пайдаланудың ғылыми негіздері

4. Жасанды интеллект жасау тарихы және оның даму болашағы

 

ҒЫЛЫМИ ІС-ӘРЕКЕТІ

«Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі»

1.Теоретические основы построения моделиинформационно-логической компетентности будущего специалиста.ҚР Ұлттық ғылым академиясының ХАБАРШЫСЫ. №6, 2011. -Б. 53-55.

2.Жоғары оқу орнында болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде қалыптастыру.ҚР Ұлттық ғылым академиясының ХАБАРЛАРЫ. №3 (289). Мамыр-маусым, 2013. -Б. 98-101.

3.Дидактические особенности совершенствования информационно-логической компетентности будущих учителей в условиях информатизации образования.ВЕСТНИК Национальной Академии наук РК. №2, 2013. -Б. 68-71.

4.Основы информационно-компьютерного моделирования в системе профессиональной подготовки будущих специалистов.Хабаршы. №2(42) Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2013. -Б.164-168.

5.О совершенствовании методической системы профессиональной подготовки будущих специалистов на основе информационно-компьютерного моделирования.Печать

РИНЦ-0,843. РФ. Журнал «Современные наукоемкие технологии» №5, 2015. -С.82-84

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК  ІС-ӘРЕКЕТІ

«Болашақ мұғалімдерді оқыту үдерісінде кәсіби дайындаудың ғылыми-педагогикалық негіздері»

1.Бағдарламалау. Оқу құралы. Абай атындағы ҚазҰПУ.  Алматы: Нұр-Принт, 2012. - 201 б.

2. Бағдарламалау. Объектілі-бағдарлы бағдарламалау негіздері. Оқу құралы. Абай атындағы ҚазҰПУ.  Алматы: Нұр-Принт, 2014. - 280 б.

3.Объектно-ориентированные системы как фактор формирование информационно-логической кометентности будущих специалистов.ҚР Ұлттық ғылым академиясының ХАБАРШЫСЫ. №6, 2011. -Б. 47-52.

4.Болашақ мұғалімдерді оқыту үдерісін объектілі-бағдарлы жобалау негізінде кәсіби дайындаудың ғылыми-педагогикалық негіздері.Монография. Абай атындағы ҚазҰПУ.  Нұр-Принт, 2012. - 273 б.

5.Білімді ақпараттандыру жағдайында болашақ мұғалімдерді цифрлық технологияларды қолдануға дайындаудың теориялық ерекшеліктері.Хабаршы. «Физика-математика ғылымдары» сериясы. -№1(65), Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2019.  -Б.317-321.

 

МАРАПАТТАРЫ

1.2017 ж. «ҚазҰПУ үздік оқытушысы» төсбелгісі.

 


← Кері оралу