қазақша · русский · english
 
 
 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламалары

(2023-2024 оқу жылы)

 

Біліктілікті арттыру курсы авторы (лары)

Біліктілікті арттыру курсы тақырыптары

Педагогика және психология институты

1

Абаева Г.А.

Инклюзивті білім беру орта білім беру ұйымдарындағы балаларды қолдау жүйесі ретінде (80 сағат)

2

Аксакалова Ж.К.

Касымова Г.К.

Білім беру үдерістерін психологиялық қамтамасыз ету (80 сағат)

3

Бегалиева Н.Ү.

Мектептегі зорлық зомбылық: анықтау, жою, алдын алуда заманауи психологиялық әдіс-тәсілдер (80 сағат)

4

Берикханова А.Е.

Action Research - педагог-зерттеуші моделін қалыптастыру негізі (80 сағат)

5

Даурамбекова А.А.

Ым-ишара тілі және сурдоаударма негіздері (80 сағат)

6

Жумабаева А.Е. Астамбаева Ж.К.

Бастауыш сынып оқу пәндерінің сапалы білімді қамтамасыз ету алгоритмдері (80 сағ)

7

Исалиева С.Т.

Академиялық жазылым. Ғылыми мақаланы жазу (72 сағ)

8

Кемешова А.М.

Инклюзивті білім берудегі аксиологиялық тәсіл негіздері (80 сағ)

9

Колумбаева Ш.Ж.

Атабекова Б.Б.

Педагог мамандығына кіріспе» факультатив пәнінің теориясы мен тәжірибесі (80 сағат)

10

Кошербаева А.Н.

Білім берудегі менеджмент: нормативтік және тұжырымдамалық аспектілер (80 сағат)

11

Кошербаева А.Н.

Бегимбетова Г.А.

Педагогикалық өлшемдердің теориясы мен тәжірибесі (80 сағат)

12

Кошербаева А.Н.

Мектептегі өзгерістерді басқару (80 сағат)

13

Лебедева Л.А., Акпаева А.Б., Астамбаева Ж.К.

Бастауыш сыныптарда математика оқытуды ұйымдастырудың мазмұны мен әдістемесінің ерекшеліктері  (80 сағат)

14

Оракова А.Ш.

Акжолова А.Т.

Шағын жинақты мектептерде оқу-тәрбие процессін ұйымдастыру және басқару (80 сағат)

15

Оракова А.Ш.

Наметкулова Ф.Д.

Тьюторлықты ұйымдастырудағы, сабақты зерттеу (Lesson Study) және іс-әрекеттегі зерттеу (Action Reseach) процестерін модельдеудегі педагогикалық дизайн(80 сағат)

16

Рсалдинова А.К., Кемешова А.М.

Орта білім беру жүйесінде инклюзивті білім беру ортасын жобалау (80 сағат).

Математика, физика және информатика институты

17

Әбілқасымова А.Е.

Жадраева Л.У.

Нурбаева Д.М.

Мектеп алгебра курсын оқытудың заманауи тәсілдері (80 сағат)

18

Әбілқасымова А.Е.

Жадраева Л.У.

Нурмухамедова Ж.М.

Мектепте математикалық анализ негіздерін оқыту әдістемесі (80 сағат)

19

Әбілқасымова А.Е.

Наметкулова Ф.Д.

 

Білім сапасын арттыру контексінде физика мұғалімдерінің пәндік-әдістемелік құзыреттіліктерін дамыту (80 сағат)

20

Әбілқасымова А.Е.

Туяков Е.А.

Ардабаева А.К.

Орта мектепте геометрияның практикалық қосымшаларын оқыту (80 сағат)

21

Бисембаев К. Б.

Жаменкеев Е. К.

Хамраев Ш. И.

Насирова Д. М.

Тезекеев С.М.

Курмангалиева В. О.

Заманауи физика: теория мен практика (80 сағат)

22

Жабаев Е.Х.

Тұрашова Ш.П.

Амангельдин А.А.

Наурызбаев Д.Б.

Білім берудегі цифрлық сауаттылық: заманауи әдістер мен технологиялар (80 сағ)

 

Филология институты

23

Абишева С.Дж.

Куатова Г.А.

Хавайдарова М.М.

 

24.

Қабатай Б.Т.

«Әдебиеттік оқу сабақтарында оқылым және жазылымды дамыту стратегиялары» (80 сағат)

Сорбонна-Қазақстан институты

25

Канабекова М.А.

Каримова М.Д.  

Құрмантаева А.Ж.

«Кәсіпкерлік дағдылары» (80 сағат)

Жаратылыстану және география институты

26

Лайсханов Ш.У.

Исаков Е.Д.

Мектеп географиясын оқытудағы геоақпараттық технологиялардың қолданбалы негіздері (80 сағат)

27

Унербаева З.О., Жусупбекова Н.С., Кулумбетова О.К.

Ғылыми жоба дайындаудың әдіс-тәсілдері және тиімді жолдары (80 сағат)