қазақша · русский · english
 
 
 

 

Магистранттардың ғылыми тағылымдамасы

 

Магистранттың ғылыми тағылымдамасы ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті салалардағы немесе қызмет аясындағы ұйымдарда инновациялық технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен танысу мақсатында жүргізіледі.

 

Ғылыми тағылымдама халықаралық рейтингтерге кіретін жетекші ғылыми ұйымдарда және ЖЖОКБҰ-да, оның ішінде тиісті бағыт (by Subject) бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте қабылдаушы Тараптың жіберуші Тараппен шарттық негізі болуы тиіс;

- ғылыми тағылымдамадан өту орны білім беру бағдарламасының ғылыми бағытына және зерттеу тақырыбына сәйкес келуі тиіс.

Магистранттың ғылыми тағылымдамасының ұзақтығы 14 күнтізбелік күнді (жол жүруді қоса алғанда) құрайды, барлық оқу кезеңінде бір реттен артық емес. Магистрантты ғылыми тағылымдамаға жіберу университет ректорының бұйрығымен ресімделеді.

Шетелде ғылыми тағылымдамадан өту үшін білім алушыларды іріктеу өлшемдері:

- Зерттеудің алдын ала нәтижелері және (немесе) зерттеу тақырыбы бойынша жарияланымдар;

- Тілдік сертификаттың болуы (шет тілінде тағылымдамадан өту кезінде):

- Ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), шекті балл - кемінде 163 балл;

- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT), шекті балл - кемінде 60;

- Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT), шекті балл - 498 кем емес;

- Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT) (TOEFL PDT), шекті балл - кемінде 6,5;

- International English Language Tests System (IELTS) бойынша шекті балл - 6,0 кем емес;

- және/немесе неміс: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/level C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/level C1);

- және/немесе француз тілі: Test de Français InternationalTM - (TFI) - оқу және тыңдау бөлімдерінде B1 деңгейінен төмен емес), Diplome d`Etudes en Langue française - (DELF), B2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue française - (DALF), C1 деңгейі), Test de connaissance du français - (TCF) - кемінде 50 ұпай).

 

Докторанттардың ғылыми тағылымдамасы

 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығына сәйкес ДҒЗЖ (ДЭЗЖ) шеңберінде докторанттың жеке жұмыс жоспарында инновациялық технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен танысу үшін ғылыми ұйымдарда және (немесе)жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан өту көзделеді, тиісті салалардың немесе қызмет аясының ұйымдарында, оның ішінде шетелде.


Ғылыми тағылымдама төменде көрсетілген жүзеге асырылуы мүмкін:

- жетекші шетелдік ғылыми ұйымдарда және ЖЖОКБҰ-да халықаралық рейтингтерде алғашқы 1000 позиция немесе тиісті бағыт бойынша алғашқы 200 позицияда (by Subject). Бұл ретте қабылдаушы Тараптың жіберуші Тараппен шарттық негізі болуы тиіс;

- тағылымдамадан өту орны білім беру бағдарламасының ғылыми бағытына, докторлық диссертацияның тақырыбына және шетелдік консультанттың жұмыс орнына сәйкес келуі тиіс.

 

Докторанттың ғылыми тағылымдамасының ұзақтығы кемінде күнтізбелік 30 күнді құрайды, барлық оқу кезеңінде екі реттен аспайды.

 

Докторанттар шетелдік кеңесшінің жұмыс орны бойынша шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтуге міндеттенеді.


Шетелде ғылыми тағылымдамадан өту үшін білім алушыларды іріктеу өлшемдері:

- Зерттеудің алдын ала нәтижелері және (немесе) зерттеу тақырыбы бойынша жарияланымдар;

- Тілдік сертификаттың болуы (шет тілінде тағылымдамадан өту кезінде):

- Ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), шекті балл - кемінде 163 балл;

- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT), шекті балл - кемінде 60;

- Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT), шекті балл - 498 кем емес;

- Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT) (TOEFL PDT), шекті балл - кемінде 6,5;

- International English Language Tests System (IELTS) бойынша шекті балл - 6,0 кем емес;

- және/немесе неміс: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/level C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/level C1);

- және/немесе француз тілі: Test de Français InternationalTM - (TFI) - оқу және тыңдау бөлімдерінде B1 деңгейінен төмен емес), Diplome d`Etudes en Langue française - (DELF), B2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue française - (DALF), C1 деңгейі), Test de connaissance du français - (TCF) - кемінде 50 ұпай).

 

Толық ақпарат алу үшін Достық 13, 310 кабинеті Халықаралық ынтымақтастық департаментінің Академиялық ұтқырлық бөліміне хабарласыңыз.