қазақша · русский · english
Біз туралы
Білім
  Ынтымақтастық
Институттар
  Ғылым
Даму
  Кітапхана
Студенттік өмір
  Түлек
Ресурстар
  Оқу порталы
Олимпиадалар
 
 
 
Академиялық қарызды жабу

Студентердің пәндік үлгерімінің төмен көрсеткіші нәтижесінде, емтиханға қатыспау немесе емтихандағы қанағаттанарлықсыз баға академиялық қарыз болып саналады. Сондай жағдайда студент ағымдағы академиялық мерзімнің кредит санын толық аяқтай алмайды. Академиялық қарызы бар студенттер бойынша белгілейтін, тіркеу бөлімі студентің білім бағасының қорытындысы нәтижесін құрама құжатпен факультет деканына бағыттайды.
• Студенттің оқытушылар сабақтарына жіберу, кіру, рұқсат жолдамасы деканаттан беріледі. Мұндай жағдайда деканатта сабақ журналына кіру рұқсатнамасы жазылады. Студенттен орынды себеп бойынша сабақта болмағанын растайтын анықтама немесе түсінік жазбаша формада алынады. Деканат сабақтардан қалу себебін анықтағаннан кейін жіберу туралы шешім қабылдайды немесе сабақтарға кіру рұқсатын береді.
Деканат негізгі сабақтарға кіру рұқсатын береді:
-түсінік жазылған соң ;
-Сабақтардан қалудың орынды себептерін нақты дәлелдермен көрсеткенде( мысалы
әскерге жолдама).
• Себепсіз себептер бойынша сабақтардан қалған студентті, деканат оқудан шығаруға өтініш беру құқықтарына ие немесе студент стипендияларынан айрылады. Студентті оқудан шығару Ректор бұйрығымен толтырылады.
• Егер студент нақты себептер бойынша (мысалы, денсаулығына байланысты)сабақтардың аса күрделі емес санын өткізсе, оған оқу материалын меңгеру мүмкіндігі беріледі.
- студенттің ата-анасын шақыру;
- жетекшілермен әңгімелесу;
-Сабақтан қалмау себептеріне арналған тәрбиелік шаралар өткізілуі тиіс. Әлеуметтік-тұрмыстық қызметтермен сабақтас мәселелердің бар болуына байланысты, жетекші бұл шарттарды жақсарту бойынша деканатқа өтініш бере алады.
• Білім бағасын және бақылау нәтижелері бойынша қанағаттанарлықсыз бағаның алдын алу.
-оқу пәндер бойынша рейтингке жеткіліксіз бағалары бар студентттерді аралық бақылауға(емтиханға) жіберуге рұқсат етілмейді;
- Студент пән бойынша курстық жұмысты тапсырмаса, емтиханға кіруге рұқсат етілмейді;
-жеке жағдайда (денсаулығы бойынша, отбасы немесе қызметке байланысты жағдайды растайтын анықтама әкелген жағдайда, сырттай оқу бөлімде оқитын, жұмыс істейтін студенттер еңбекке жарамсыз парағын әкелген жағдайда, ) студентке арнайы кесте бойынша емтихан сессиясын тапсыруға рұқсат етіледі;
-Студентке ақылы негізде міндетті пәндерді қайтадан оқығаннан кейін жазғы семестрде немесе келесі академиялық мерзімде , « қанағаттанарлықсыз » бағаны қайта тапсыру емтиханы өткізуге, аралық бақылауға кіру рұқсатын алу және қорытынды бақылауды тапсыруға, ағымдағы талаптарды орындауға мүмкіндік беріледі. Студенттің сабақтарға кіру рұқсатнамасы немесе оның үлгермеушілік нәтижелері бойынша, ағымдағы аралық және қорытынды білімді бақылаудың себептерін топ жетекшісі анықтайды.Үлгерімі төмен студенттерге, сонымен бірге орынды себеп бойынша үлгермей қалған студенттерге деканат, факультет жетекшілерінің кеңесімен қажетті көмек ұйымдастырылады. Ары қарай жоспарланған шаралардың орындалуын тексеру және олардың нәтижесін жетекші бақылайды.

• Оқу сабақтарын жүргізетін оқытушы, сонымен қатар студенттердің академиялық қарызын жабу процестерін де тексереді.
Осы мақсатта оқытушы;
-Консультациялар үшін қажетті уақытты тағайындайды;
-Егер бұл қажетті болса, жан-жақты зерттеулерді ұйымдастырады;
-Жеке кесте бойынша (студенттің нақты себептермен емтиханға келе алмағанын растайтын анықтамасы болған жағдайда) аралық бақылауды өткізу мерзімін тағайындайды
-Қайтадан аралық бақылауды өткізуді ұйымдастырады;
-Қажетті жазбалар(журнал, аралық бақылау ведомосы-ақпар тізім) өткізу
• қорытынды сараптау бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған студент, жоғарғы кәсіби білімді бітірмегені туралы анықтама бойынша университеттен шығарылады.
• Қорытынды сараптаудан өтпеген студентке, университет ректоры бұйрығымен қайтадан келесі оқу жылына қорытынды сараптауға рұқсат етіледі.
• Алдыңғы қорытынды сараптау бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған студентке, тек қана форма бойынша қайтадан қорытынды сараптау жүргізіледі.
• қарыздар пайда болу себептерін айқындау мақсатымен (журнал, аралық бақылау ведомосы-ақпар тізім) тұрақты негізде талдау жазулар алынады.
Осы жұмыстарды деканат жүзеге асырады.

• Талдау үшін статистикалық әдісті қолдануды ұсыну. Егер топтағы студенттердің 80 пайызы осы пән бойынша қарызы болса, онда мына шараларды қолдану керек:
-кафедра меңгерушісіне лайықты баяндап беру;
- бір және сол оқытушыда егер, оқу пәні оқытушылары бойынша борышкерлерді бөліп талдау керек және де егер қарыздың 80 пайызы осы пәнге және осы оқытушыға қатысты болса, ары қарай осы себептерді іздестіру жұмысы оқытушымен бірге жүргізіледі.
Түзететін әсерлер кідіріссіз игерілген және істелінген болуы тиіс. Түзететін әсерлерді орындауды кафедра меңгерушісі бақылайды.
• Егер қарыздардың пайда болу себептері нақты оқытушы жұмысымен сабақтас болса, онда оған түзететін әсерлер жасау ұсынылады және сәйкес емес шарттарды шектеу керек.
• Егер қажет болса, оқытушының құзырлы мәселесі бойынша, біліктілікті жоғарылату мақсатында курстарға жіберу.
• Егер студент мемлекеттік білім беретін гранту бойынша оқитын студент жұмыс оқу бағдарламасында қарастырылған қажетті кредит мөлшерін жинай алмаса, онда ол осы пәнді ақылы негізде қайта оқуға құқылы.
• Академиялық қарызы бар студент оқудан шығарылмайды.

 

 

 
 
 
Біз туралы
 • Ректорат
 • Ғылыми кеңес
 • Университет тарихы
 • Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ғалымдары
 • Ректор аппараты
 • Ғылыми институттар және орталықтар
 • Институттар
 • Ректор
 • Басқармалар
 • «ЖОО-ның үздік оқытушысы»
 • Құрылымдық бөлімдер

 • Білім
 • Бакалавриат
 • Магистратура
 • Академиялық ұтқырлық
 • РОӘК ОӘБ
 • Тіркеу басқармасы
 • Академиялық саясат
 • Бақылау және бағалау
 • Талапкерлерге
 • Ережелер мен реттеу құжаттары
 • PhD докторантура
 • Студенттің анықтамалық қолкітапшасы
 • Студенттер өтініштерінің үлгілері
 • Білім беру туралы құжаттар

 • Ынтымақтастық
 • Шетелдегі ЖОО-мен келісімдер
 • Басшылық
 • Шетелдік оқытушылар мен студенттерге
 • ЮНЕСКО педагогика кафедрасы
 • Пайдалы сілтемелер
 • Біз туралы
 • Хабарландырулар
 • Халықаралық бағдарламалар
 • Халықаралық ұйымдар

 • Институттар
 • Тарих және құқық институты
 • Математика, физика және информатика институты
 • Филология және көптілді білім беру инcтитуты
 • Педагогика және психология институты
 • Жаратылыстану және география институты
 • Өнер, мәдениет және спорт институты
 • Жалпы университеттік кафедралар
 • Шетелдік азаматтарға арналған және жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультеті (Foundation)
 • Сорбонна - Казахстан Институты

 • Ғылым
 • Диссертациялық кеңес
 • Абай атындағы ҚазҰПУ-дың жас ғалымдар кеңесі
 • Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары СҒЗЖ
 • Ғылыми шаралар
 • ПОҚ жарияланымы. Қорғалатын құжаттар
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстары
 • Ғылыми-инновациялық паркі
 • Ғылыми жобалар
 • «Хабаршы» ғылыми журналы
 • "Ұлттық тәрбие" Республикалық ғылыми көпшілік журналы
 • Ғылыми-әдістемелік журнал "Педагогика және Психология"
 • Ғылыми сапарлар мен тағылымдар
 • ҒӘК Мектеп-колледж-ЖОО

 • Ғылыми кітапхана

  Студенттік өмір
 • Студентер кәсіподағы
 • Жастар ісі жөніндегі комитет
 • «МЕЙІРІМ» қайырымдылық клубы
 • Студентердің ағымдық және аралық бақылауын есепке алу журналы
 • Тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі басқармасы
 • Мәдениет орталығы
 • Денсаулық сақтау пункті
 • Оқу ғимараттары
 • Жатақханалар

 • Түлек
 • Түлектерге арналған ақпарат
 • Жұмыс берушілерге арналған ақпарат
 • Абай атындағы ҚазҰПУ түлектерінің жұмысқа орналасқандығын қуаттау
 • Карьера орталығы
 • Бітірушілер қауымдастығы
 • Бакалавр және магистратура мамандықтары бойынша тәжірибе базалары
 • Ұлттық біліктілік шеңбері

 • Талапкерлерге
 • Ұлттық тестілеу орталығы №1 филиалы
 • Нострификация бойынша құжаттардың тізімі
 • Білімгерлерді қабылдау мен мамандарды даярлауды бақылау орталығы
 • Бакалавриат
 • Магистратура
 • Докторантура PhD
 • Екінші жоғарғы білімге арналған қабылдау ережесі
 • Шетел азаматтарын қабылдау ережелері
 • Апелляцияға өтініш беру
 • Байланыстар
 • Сорбонна Қазақстан Институтына түсушілерге
 • Емтихан кестелері

 • Даму
 • Абай атындағы ҚазҰПУ рейтингілері
 • Болон процесі
 • ТЕМПУС жобасы
 • Академиялық сараптау
 • Академиялық ұтқырлық

 • Абай Университеті