қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Шалабаев Қаратай Ысқақұлы

Шалабаев Қаратай Ысқақұлы

 

1981 жылы С.М.Киров атындағы ҚазМУ-нің биология факультетін бітірген. 1981-1992 жылдары жем-шөп өндіру және жайлым ҚазҒЗИ-да қызмет атқарған. 1991 жылы кандидаттық диссертация қорғады. 1992 жылдан қазіргі кезге дейін Абай атындағы ҚазҰПУ-де қызмет атқаруда. 1998 жылы доцент, 2009 жылдан қазіргі уақытта ботаника және зоология кафедрасының профессоры,. 40-қа жуық ғылыми мақалалардың, оқулық және оқу-әдістемелік, типтік оқу бағдарламасының авторы және ЖМБС авторларының бірі.

 

Педагогикалық қызметі
Оқытатын пәндері
Бакалавриат бойынша
Ботаника. Өсімдіктер систематикасы
Биогеография
Ботаника практикумы

 

Ғылыми еңбектері
К.И. Шалабаев Биологические основы восстановления биогеоценозов антропогенно-нарушенных ландшафтов юго-востока Казахстана / К.И. Шалабаев, Е.Т. Тазабекова, Б.К. Еликбаев [и др.] //Научно-прак.рекомендации КазНПУ им.Абая.-Алматы.: 2010.-С.16
К.И. Шалабаев Жалпы ботаника бойынша дәріс курсы оқу құралы / К.И. Шалабаев, С.К. Иманкулова, О.Б. Тапалова [и др.], Абай атындағы ҚазҰПУ.-Алматы.: 2010. -С.123
-прак. конф. материалының жинағы.-Алматы, 2011 сәуір.-С.118-121
Шалабаев К.И. , Иманкулова С.К., Аубакиров К. Биология и экология Лядвенца рогатого в условиях поймы р.Иртыш Алматы, КазНПУ им.Абая, Материалы международной конференции 19-20 мая 2011г. «Биоразнообразие и устойчивое развитие» стр 12-18
K. И. Шалабаев, С.К.Иманкулова, З.С. Кенжебаева, М.Б.Жаксыбаев Флуктуационная изменчивость фитоценоза пойменного луга при внесении удобрений//Материалы Республиканской научно-практической конференции. Перспективы совершенствования естественно-научного образования в системе «Школа-Вуз». Алматы, 14-15 желтоқсан, 2012 жыл.
К.И. Шалабаев Биология сабақтарында халық мақал-мәтелдері мен жұмбақтарын пайдалану / К.И. Шалабаев, С.К. Салимбекова // Хабаршы «Жаратылыстану - география ғылымдары» сериясы, Абай атындағы ҚазҰПУ.-Алматы, №4 (22) 2009,-С.80-83
K. И. Шалабаев, Иманкулова С.К., З.С. Кенжебаева Роль генетического образования как ключевого звена подготовки специалистов биологов//Научный журнал Фундаментальные исследования, №9 2012 Часть2, Москва, с.294-298 импакт фактор - 0,144
K. И. Шалабаев, С.К.Иманкулова, З.С. Кенжебаева, М.Б.Жаксыбаев Флуктуационная изменчивость фитоценоза пойменного луга при внесении удобрений//Материалы Республиканской научно-практической конференции. Перспективы совершенствования естественно-научного образования в системе «Школа-Вуз». Алматы, 14-15 желтоқсан, 2012жыл.
Шалабаев К.И. , Иманкулова С.К., Аубакиров К. Биология и экология Лядвенца рогатого в условиях поймы р.Иртыш Алматы, КазНПУ им.Абая, Материалы международной конференции 19-20 мая 2011г. «Биоразнообразие и устойчивое развитие» стр 12-18
К.И. Шалабаев Жалпы ботаника бойынша дәріс курсы оқу құралы / К.И. Шалабаев, С.К. Иманкулова, О.Б. Тапалова [и др.], Абай атындағы ҚазҰПУ.-Алматы.: 2010. -С.123
К.И. Шалабаев Оқушылардың экологиялық білімін, тәрбиесін және мәдениетін қалыптастырудың жолдары / К.И. Шалабаев, Р.У. Саимова // Вестник АГУ им.Абая. Серия «Педагогические науки».-Алматы, №2 (22) 2009.-С.90-92
К.И. Шалабаев Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясынан зертханалық практикалық сабақтар оқу құралы / К.И. Шалабаев, С.К. Иманкулова, М.Д. Ахметов [и др.].-Алматы.:2007. -С. 68.
К.И. Шалабаев Гүлді өсімдіктер анатомиясы, Ботаника пәнінен лабораториялық сабақтар жүргізуге арналған методикалық нұсқау / К.И. Шалабаев, С.К. Иманкулова, М.Д. Ахметов [и др.], Абай атындағы ҚазҰПУ.-Алматы.: 2005. -С.41

 

 


← Кері оралу

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler