қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Есимов Болат Кабдушевич

Есимов Болат Кабдушевич

 

Аты, жөні, тегі

Есимов Болат Кабдушевич

Туған жылы, айы, күні

11 ақпан 1960жыл

Білімі

1977-1982 ж.Алматы малдәрігерлік институты , ветеринария мамандығы ;

1985-1988 жж  Каз ҒА Зоология институтының аспирантурасы;

1996-1999 жж әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің биология мамандығының сырттай бөлімі

Ғылыми атағы , дәрежесі

1.Биология ғылымының кандидаты ( 22 сәуір 1988 ж.. Прот. №42);

2. Доцент (5 маусым 1991ж. Протокол № 16с/48);

3. Биология ғылымдарының докторы  ( Өзбекістан Республикасы  27 ақпан 2016 г. Протокол № 4716 ).

ЖОО-ны аяқтағаннан кейінгі жұмыс орны, лауазымы

1982-1985 жж. Алматы малдәрігерлік институтының ауылшаруашылық жануарлар анатомиясы кафедрасының оқытушысы;

1985-1988жж. -Қаз ҒА Зоология институтының аспиранты;

1988-1996жж. Зоология институтының топырақ ценология зертханасының кіші, аға ғылыми қызметкері;

1996-2001гг. Абай атындағы АлМУ-дің зоология және биологияны оқыту әдістемесі кафедрасының доценті;

2001-2007гг. география-экология факультеті деканының оқу ісі бойнша орынбасары;

2011-2013гг  БК ҚР БжҒМ Зоология институтының паразитология зертханасының меңгерушісі;

 2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін анатомия, физиология, зоология және тіршілік қауіпсіздігі кафедрасының доценті.

Ғылыми қызығушылығы

Қазақстан топырақтарының қарапайымдылары, паразиттік бірклеткалылар

Жарияланымдар

1. Опыт подготовки научно-педагогических кадров области биологии (проблемы и пути решения). // «География, биология, экология орта

мектепте». Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал -№4. - Алматы, 2014. - С. 2-3

2. Влияние температуры окружающей среды на ритм размножения амеб в разные сезоны года. Bulletin d EUROTALENT-FIDJIP,2014 ,№6, Р.61-64.

3. Технология  создания растительного покрова на техногенных образованиях. /Materialy  VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji: «Europejska nauka XXI powieka-2014». -  Przemysl, 2014, Volume 25. - Pp. 19-25

4. Циркуляция  Trichomonas muris среди мелких грызунов юго-востока Казахстана. Материалы Х Международной научно-практической конференции «Биология». -София, 2014. - С. 16-28.

5. Перспективы изучения зооценозов Алматинской области. /Сборник материалов Международной научной конференции «Наука современности -2015». - Москва, 2015.

- С. 57-65

6. Қазіргі білім беру үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың мақсаты мен ерекшеліктері. проф. Р. Сәтімбековтың 75 ж. мерейтойына және 47 ж. ғылыми-педагогикалық еңбегіне арн. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2015. С. 393 -395

7. Саркоспоридии грызунов юго-востока Казахстана. International scientific journal «Science and World»№4, 2015,Vol.3.P.78-80.

8. Использование современных информационных технологий в образовательном процессе. Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и результаты исследований в области биологического и экологического образования» Санкт-Петербург, 2015.С.370-374.

9. Қазақстанның кейбір кеміргіштерінде (Rodentia) табылған саркоспоридиялардың биологиясы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары «Ветеринариялық сәттілікті қамтамасыз етудегі ғылым мен тәжірибені ықпалдастыру» Алматы,2015,Б.268-274.

10. Қазақстандағы кейбір сирек кездесетін жыртқыш құстарды сақтау және қалпына келтіру мәселелері. проф. Р. Сәтімбековтың 75 ж. мерейтойына және 47 ж. ғылыми-педагогикалық еңбегіне арн. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2015. - Б. 137-140

11. Жетісу өзендерінің планктонды кірпікшелілерінің түр құрамы. М.Х. Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» Халықаралық ғылыми журнал. -  №2, 2015. - Б. 125-130

12.  Қазақстанда кездесетін жабайы жыртқыш құстардың систематикасы және олардың биологиялық ерекшеліктері. М.Х. Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» Халықаралық ғылыми журнал. -  №2, 2015. - Б.131-137.

13. Қазақстан доланаларының экологиясы, морфологиясы, шаруашылықтағы мәні. проф. Р. Сәтімбековтың 75 ж. мерейтойына және 47 ж. ғылыми-педагогикалық еңбегіне арн. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2015. - Б. 208-210

14. Экология г.Алматы: опыт и проблемы развития. Виртуальный проект GGLO

BAL Сессия Глобальные изменения климата: риски и механизмы его смягчения. Категория: зеленая экономика. 03 февраля. 2015г.С.1-9

15. Следы жизнедеятельности косуль в природе. М.Х. Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» Халықаралық ғылыми журнал. -  №2, 2015. - Б.139-146.

16. Complex studying of bioecology of rodents and snakes in educational process of students of higher education institutionis.  ||Ecology, Environment and Concervation.№4-2015.Т.21.РР.163-167

17. Влияние саркоспридиозной инвазии на рост и развитие молодняка всеядных животных. //Вестник КазНУ. Казахский Национальный университет имени аль-Фараби. Серия экологическая. № 2/2 (44). 2015. С.796-799

18. Зависимость морфологии саркоцист грызунов от вида окончательного хозяина. //Хабаршы-Вестник. Евразийского национального университета им Л.Н.Гумилева. №6 (109) -2015. 2 часть. С.113-120.

19. Биологические особенности основных полезных насекомых отряда перепончатокрылые. М.Х. Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» Халықаралық ғылыми журнал. -  №2, 2015. - Б.120-124

20. Орал популяциясындағы ақбөкендер. Абай атындағы ҚазҰПУ-дің Хабаршысы «Жаратылыстану- география ғылымдары» сериясы. Алматы. №3. (45) 2015.Б.57-61.

21. Қазақстанда кездесетін қансорғыш масалардың таралу аймақтары. «Бес институционалдық реформа - ел дакмуының кепілі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Шымкент. 2015. 2 бөлім№ Б.151-154.

22. Реалiзацiя самостiйноi роботи при вивченнi курсу зоологii. Международная научная конференция « Молодь I Поступ Бiологii» Львiв-2016. С.212-213.

23. Жабайы жыртқыш құстар өкілдерін аңшылықта пайдалану және оларды күтіп баптау ерекшелігі. Ғылыми журнал «ІЗДЕНІС» Алматы, 2016. Б.233-238.

24. Региональные открытые образовательные модульные мультимедиа системы. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы образования и науки» Киев. №5.2016.С.29-33

25. Инфузорий- индикаторы сапробного состояния воды и оценка степени загрязнения вод. Журнал «Высшая школа Казахстана» Алматы. № 2. 2016. С.229-233.

26. Реализация самостоятельной работы при изучении курса зоологии. Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации». Г.Переяслав-Хмельницкий. 2016. Выпуск 12. С.3-6

27. PROSTHOGONIMIDAE тұқымдасының қатарындағы трематодтардың жабындысының ультрақұрылымы және қызметтік морфологиясы. Монография. Алматы. 2016. 110 б.

28. Жыртқыш құстардың маңызды биологиялық түрлері және олардың түр сандарының азаюының алдын алу шаралары. Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации». Г.Переяслав-Хмельницкий. 2016. Выпуск 12. С.5-7

29. Развитие популяций почвенных одноклеточных в природных экосистемах. Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологического и экологического образования в средней и высшей школе: инновация и опыт». Алматы. 2016.С.410-413

30. Мониторинг состояния микрофауны лесных почв Казазахстана. Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологического и экологического образования в средней и высшей школе: инновация и опыт». Алматы. 2016.С.413-418

31. Роль вілноживучих найпростіших у загальних екосистемах. Международная научная конференция « Молодь I Поступ Бiологii» Львiв-2016. С.194-195.

32. Қазақстанда сирек кездесетін кейбір жыртқыш сүтқоректілердің биологиясы және таралу ареалы. Абай атындағы ҚазҰПУ-дің Хабаршысы «Жаратылыстану- география ғылымдары» сериясы. Алматы. №2. (48) 2016.Б.48-51.

33. Использование современных методов обучения в преподовании зоологии. Сборник статей международной научно-практической конференции «Биологическое  и экологическое образование в школе и вузе: теория, методика, практика» Санкт-Петербург. 2016. С.187-189.

34. Авторлық құқықтық обьектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Авторлық құқықпен қорғалатын обьектіге айрықша мүліктік құқықтар «PROSTHOGONIMIDAE тұқымдасының қатарындағы трематодтардың жабындысының ультрақұрылымы және қызметтік морфологиясы» (монография) атауымен тіркелгені қуәландырады.

Ғылыми жобаларға қатысуы 

1.Микижа Parasalmo(O) mykiss  балығын ұзақ жерсіндіру жағдайында оның генетикалық әралуандылығын және бағалы кәсіптік сапасын сақтай отырып Қазақстан су қоймаларындағы  қорын арттыру (2015-2018ж)

2.Жоғары оқу орны жобасы «Талдықорған қаласының өндіріс кәсіпорындарының маңайындағы топырақтарды биотестілеу»

Қай уақыттан бастап кафедрада жұмыс істейді

2015 ж бастап анатомия , физиология және зология кафедрасының доценті

Қоғамдық жұмыс

ҰБТ-нің  тест тапсырмаларының эксперттік мүшесі

Байланыс мәліметтері

8 701 338 14 03         esimov.bolat@mail.ru

 

 

 

 

 


← Кері оралу

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler