қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Әмірбекова Айгүл Байдебекқызы

Әмірбекова Айгүл Байдебекқызы

 

Туған жылы

29.09.1977

 

Білімі

1. 1998-2002 жж. Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті. Мамандық: «Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі»

2. 2003-2006жж. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының аспирантурасы Мамандық: «10.02.02 - Қазақ тілі».

Ғылыми лауазымы мен атағы

Филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

2006 жылы «10.02.02 - Қазақ тілі» мамандығы бойынша қорғады

 

ЖОО бітіргеннен кейінгі жұмыс орны

1. 2002ж. «Болашақ» университеті. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы (Қызылода қаласы)

2. 2003-2004ж. Қазақ-түрік лицейі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі (Алматы қаласы).

3. 2005жылдан бастап А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Лексикология бөлімінің ғылыми қызметкері.

4. 2006-2013жж. Абылай хан атындағы ҚазХҚӘТУ Қазақ тілі кафедрасының оқытушысы (қос қызмет).

5. 2014-2019жж. Абай атындағы ҚазҰПУ Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы (қос қызмет).

Ғылыми қызығушылығы

Тіл білімінің жаңа бағыттары. Когнитивтік лингвистика, Психолингвистика, Дискурс теориясы. Орфография саласы. Латын графикасы

Жарияланымдары 

Монографиялар:

1. Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар (2011ж.)

2. Функционалды грамматика (2016ж.) (авторлық бірлестікте)

3. Лингвофилософия (2019ж)

4. Латыннегізді әліпби: емле және алғашқы оқулықтар (2019ж)

Сөздік:

1. «М.Мақатаевтың бейнелі сөздер сөздігі» 2013ж.

2. Қазақша-орысша, орысша-қазақша салалық терминдер сөздігі (медицина терминдері) 2014ж (авторлық бірлестікте)

3. Қазақша-орысша, орысша-қазақша салалық терминдер сөздігі (тоқыма өнеркәсібі терминдері) 2014ж (авторлық бірлестікте)

4. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі (2005, 2007, 2010) (авторлық бірлестікте)

Импакт-факторы жоғары журналдарда жарық көрген мақалалары:

1. Lingocognitive Mechanisms of Formation of National World-views of Kazakh People // Middle East Journal of Scientific Research. Pakistan, 2013y. ISSN: 1990-9233. Scopus. Импакт-фактор 0,692

2. The study of radio discourse in the pragmalinguistic aspect //International Journal of Language and Communication. USA. 2014y. Scopus. SJR is 0.771

3. Когнитивные аспекты изучения казахского поэтического текста // Вопросы когнитивной лингвистики. Тамбов, 2014. Scopus. Импакт-фактор 0,884

4. Укрепление тюркской идентичности казахского народа - переход на латинскую графику  // European Journal of Literature and Linguistics № 2 2019. Австрия. Вена.  - 685стр. -123-129 стр. (DOIприсвоение). Открытый доспут на базе RG-global

5. Сompatability of language units in the kazakh language and their сapability// Рецензируемыйжурнал «OpcionScopus. Импакт-фактор 0,4. 2019. США

6. Рaraphrases formed in the public consciousness// International Journal of Innovative Technologies in Social Science 4(16), 2019.(Импакт-фактор,DOIприсвоение ). Открытый доспут на базе RG-global

Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелеріне арналған 100-ден аса мақаланың авторы

Кафедрада жұмыс бастаған уақыты

2014 жылдан бастап академик С.С.Қирабаев атындағы қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы

Қоғамдық жұмыс

Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Байланыс

87776232929; marghan01@mail.ru


← Кері оралу

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler