қазақша · русский · english
 
 
 
 Әбілқасымова Алма Есімбекқызы
Кафедра меңгерушісі
П.ғ.д., профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, Ресей білім академиясының академигі, Халықаралық жоғары мектеп академиясының академигі
Төле би көшесі, 86
 261-53-64

 

«Математика, физика және информатиканы оқыту әдістемесі» кафедрасы(бұдан әрі - Кафедра) 1942 жылы «Математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасы болып құрылды. Бірқатар жылдар бойы кафедраны А.Т.Калмыков, т.ғ.к., доцент М.К.Сәтбаев, ф.-м.ғ.к., доцент Б.С.Жаңбырбаев, п.ғ.к., доцент М.Ө.Ысқақов, п.ғ.к., доцент А.А.Бидосов, п.ғ.к., доцент Н.Н.Забежанская, п.ғ.д., профессор А.Е.Әбілқасымова, ф.-м.ғ.к., профессор Е.Б.Шалбаев, ф.-м.ғ.к., доцент М.Ж.Бекпатшаев, ф.-м.ғ.д., профессор С.Алдашев басқарды.
2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Кафедра меңгерушісі педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Ресей білім академиясының академигі Әбілқасымова Алма Есімбекқызы болып табылады.
Әр жылдары Кафедрада А.А.Сабалақов, Б.Б.Бамұханов, Х.Курманалин, С.Елубаев, М.Ахметов,К.Тулеева, К.Шаяхметова, Т.А.Цхай және тағы басқадай танымал ғалым-әдіскерлер жұмыс істеді. Олардың еңбектері осы күнге дейін, атап айтсақ Ә.Бидосовтың «Математиканы оқыту методикасы (жалпы методика)» (1989ж.), С.Елубаевтың «Математикалық кеш» (1971ж.), «Қазақтың байырғы қара есептері және қазақ математиктері» (1996ж.), Б.С.Жаңбырбаевтың «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері» (1988ж.), Н.Н.Забежанскаяның «Математикалық мозаика» (1997ж.), А.Е.Әбілқасымованың «Қазіргі заманғы сабақ» (2003ж.), «Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) (2013ж.), «Қазақстанда математиканы оқыту әдістемесінің қалыптасуы мен даму тарихы» (қазақ және орыс тілдерінде) (2020ж.) республиканың мектеп пен жоғары оқу орындарындағы оқу процесінде пайдаланылады.
Қазіргі уақытта Кафедра халықаралық деңгейде өздерінің еңбектерімен, ғылыми мектептерімен, мектеп пен жоғары оқу орындарына арналған оқу басылымдарымен танымал жетекші ғалым-әдіскерлермен жасақталған. Олардың қатарында п.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі А.Е.Әбілқасымова, п.ғ.д., профессор Г.Б.Әлімбекова, п.ғ.д., профессор А.К.Қозыбай, т.ғ.д., профессор М.К.Шуақаев, п.ғ.д., профессор Б.Р. Қасқатаева, ф.-м.ғ.к., профессор А.К.Шоқанов, п.ғ.к., доцент М.И. Есенова, т.ғ.к., доцент С.Е.Ералиев, п.ғ.к., доцент Б.М.Қосанов, п.ғ.к., доцент Е.А.Тұяқов, п.ғ.к., профессор м.а. Л.У.Жадраева, п.ғ.к., профессор м.а. М.Т.Искакова, п.ғ.к., доцент Г.Б.Исаева, п.ғ.к., аға оқытушы Ж.К.Сыдықова, РhD докторлар - Ж.М.Нұрмұхамедова, Д.М.Нурбаева, Е.А.Оспанбеков, А.А. Кырыкбаева және т.б.
Кафедраның ғылыми әлеуеті жоғары. Кафедра бойынша ғылыми дәрежесі 75 % құрайды. Кафедрада 6 ғылым докторы, 12 ғылым кандидаты жұмыс істейді, олардың бесеуі 13.00.02-оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (математика, физика, химия) мамандығы бойынша докторлық (кандидаттық) диссертацияны қорғау жөніндегі диссертациялық кеңесте өздерінің ғылыми - зерттеу жұмыстарын орындады және сәтті қорғады (1997-2010жж.); кафедраның жас мамандарынан төртеуі PhD докторлары болып табылады, олардың үшеуі кафедра түлектері бола отырып, 6D010000 - "Білім (математика, физика, информатика, химия, биология, география)" бейіні бойынша (2016-2017 жж.) және 6D010000 - "Білім (математика, физика)" бейіні бойынша (2018-2019 жж.) диссертациялық кеңесте сәтті қорғалды, кеңес төрағасы п. ғ. д., профессор А. Е. Әбілқасымова болды.
Кафедра «6В01501 - Математика» («5В010900 - Математика»), «6В01502 - Математика и физика», «6В01503 - Математика и информатика», «6В01504 - Физика» («5В011000 - Физика», «6В01505 - Физика» (ағылшын тілінде), «6В01506 - Физика-информатика» бакалавриат білім беру бағдарламасы бойынша; «7М01501 - Математика» («6М010900 - Математика»), «7М01504 - Физика» («6М011000 - Физика») магистратура, сондай - ақ, «8D01501 - Математика» («6D010900 - Математика»), «8D01504 - Физика» («6D011000 - Физика») бойынша PhD докторларын дайындауды жүзеге асырады.
Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы «Элементарлық математика», «Математикалық есептерді шешу практикумы», «Математикадан стандартты емес есептерді шешу әдістері», «Математиканы оқыту әдістемесі», «Математиканы оқыту әдістемесі бойынша практикум», «Математиканы оқытуды ұйымдастыру. Қазіргі заманғы сабақ», «Математиканы оқытудың бейіндік және деңгейлік дифференциациясы», «Математикадан есептерді шешудің әдістемелік негіздері», «Математика тарихы», «Физикалық есептерді шешу практикумы», «Физиканы оқыту әдістемесі», «Физиканы оқытудың инновациялық әдістері», « Физиканы оқытуды ұйымдастыру» және т.б., сондай-ақ магистранттар мен PhD докторанттарын кәсіби және ғылыми-әдістемелік даярлауға арналған базалық және элективті пәндер бойынша сабақтар жүргізеді.
Кафедраның ерекшелігі бакалаврлар, магистранттар және PhD докторанттардың педагогикалық практикасы кафедраның тәжірибелі педагогтары мен әдіскерлері арқылы жүзеге асырылуында.
Кафедра жұмысының негізгі бағыты: болашақ педагогикалық кадрларды теориялық, ғылыми-әдістемелік даярлау; білім беру саласындағы іргелі және қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.Кафедраның ПОҚ ҚР БҒМ және Абай атындағы ҚазҰПУ өткізетін ғылыми-зерттеу жобаларына белсенді қатысады.
Кафедра оқытушылары жыл сайын шетелде (Англия, Испания, Германия, Франция, Жапония, Ресей, Қырғызстан) біліктілік арттыру курстарынан және ғылыми тағылымдамадан өтеді, сондай-ақ орта және жоғары білім беру жүйесінің мәселелері бойынша семинарлар мен конференцияларға қатысады. Кафедрада оқитын магистранттар мен PhD докторанттар жақын және алыс шет елдердің жоғары оқу орындарында ғылыми тағылымдамадан өтеді.
Соңғы 5 жылда кафедра оқытушылары "Педагогикалық саладағы медиабілім", "Орта білім берудің жаңартылған мазмұны бағдарламалары бойынша оқыту", "Оқу процесінде ақпараттық цифрлық технологияларды қолдану", "Компрессивтік оқыту әдістемесі", "Ағылшын тілі курсы", "Қазақстанның халықаралық аренадағы университеттері: бәсекеге біліктілікті арттыру", "Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар", "Математиканы оқыту әдістемесі бойынша педагогикалық эксперименттер жүргізу әдістері", "Математиканы оқыту әдістемесі: дәстүрлер мен инновациялар", "Мектепте және ЖОО-да математиканы оқытудың заманауи мәселелері", "Ақпараттық цифрлық технологиялар (Bilimland, Moodle)", "Оқытушының ҚО-дағы жұмысы (moodle), ЭУМКД әзірлеу және енгізу, курсты сүйемелдеу", "Оқытудың метапәндік нәтижелерін бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу", "Цифрлық педагог" және т.б. сияқты түрлі біліктілікті арттыру курстарынан, оқыту семинарларынан, авторлық семинарлардан, шеберлік сыныптарынан өтті, біліктілік арттыру сертификаттары мен куәліктерін алды. Барлық оқытушылардың тиісті құжаттары бар: сертификаттар, куәліктер.
Кафедраның жетекші оқытушылары кәсіби қоғамдастыққа кіреді, академия мүшелері, ҚР БҒМ мемлекеттік стипендиясының иегерлері болып табылады.
Әбілқасымова А. Е. - Халықаралық педагогикалық академияның мүшесі (Мәскеу, 2000 жылдан бастап), Халықаралық Жоғары Мектеп Ғылым академиясының академигі (Мәскеу, 2000 жылдан бастап), Қазақстанның жоғары мектебі ғылым академиясының мүшесі (2001 жылдан бастап), Ресей білім академиясының шетелдік мүшесі (Мәскеу, 2012 жылдан бастап), педагогикалық университеттердің Еуразиялық қауымдастығы кеңесінің мүшесі (Мәскеу, 2016 жылдан бастап), педагогикалық университеттердің Еуразиялық қауымдастығы президиумының мүшесі (Мәскеу, 2016 жылдан бастап), "Мәңгілік ел "ғылыми негіздері" басымдығы бойынша ұлттық ғылыми кеңестің мүшесі (XXI ғасырдың гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер білімі" (Алматы, 2018 жылдан бастап), Алматы қаласы Қоғамдық Кеңесінің мүшесі (2019 жылдан бастап), Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі (2020 жылдан бастап), "Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер. Әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер және технологиялар" (Мәскеу) ғылыми журналының редакциялық кеңесінің мүшесі. "Физика-математика ғылымдары" сериясы (Алматы) ғылыми журналының редколлегия мүшесі, "Педагогика және психология" ғылыми-әдістемелік журналының редакциялық кеңесінің мүшесі (Алматы).
Б.М.Косанов - "Математика және физика" журналының редколлегия мүшесі, "Математика, информатика, физика" журналының редколлегия мүшесі, "Мектептегі, колледждегі және ЖОО-дағы заманауи мәселелер" журналының редколлегия мүшесі.
Б. Қасқатаева - 2018 жылғы IPC пауэрлифтинг бойынша ҚР чемпионатында мүгедектерді классификациялау бойынша комиссия мүшесі, "Ғылым" Еуропалық педагогтар мен психологтар қауымдастығының мүшесі (2016 ж.бастап), ҚР БҒМ "ЖОО үздік оқытушысы" атағының иегері (2008 ж., 2019 ж.).
О. С. Ахметова, ҚР БҒМ "ЖОО үздік оқытушысы" атағының иегері (2010ж.).
Г.Искакова, ҚР БҒМ "ЖОО үздік оқытушысы" атағының иегері (2017ж.).
А. Қозыбай, ҚР БҒМ "ЖОО үздік оқытушысы" атағының иегері (2010ж.).
Жалпы, Кафедра бәсекеге қабілетті мамандар - жаңа ұрпақтың болашақ мұғалімдерін даярлауда жоғары нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған жеткілікті ғылыми әлеуеті бар ұйымшыл және белсенді жұмыс істейтін ұжым болып табылады.

8010