қазақша · русский · english
 
 
 
 Berdygulova Gulmira Yertisovna
Head of the Chair
The candidate of geographical sciences, associate professor
Kazybek Bi st. 30, 619 office
 +7 (727) 291-83-83, +7 777 215 64 03
gberdygulova@mail.ru

 Kaimuldinova Kulyash Duisembaevna

Doctor of Geographical Sciences, professor
Kazybek Bi str.,30
  +7 (727) 291-47-66
Kulash_kaymuldin@mail.ru

 Beisenova Aliya Sarsenovna
Head of the Scientific and methodical center for Geography and Ecology
Doctor of Geographical Sciences. Professor
Kazybek Bi st., 30 # 611
 +7(727)291-83-91

 Abdymanapov Bahadurkhan Sharipovich

Doctor of Geographical Sciences, professor
Kazybek Bi str.,30
 8-747-361-31-27
bahadur_66@mail.ru

 Dzhusupova Daria Bekaydarovna
Professor
Doctor of Biological Sciences
Kazybek Bi str.,30

 Bakirova Kulzhahan Shaymerdenovna

Doctor of Biological Sciences, Professor
Kazybek Bi str.,30
bakirova59@mail.ru

 Karbayeva Sholpan

Associate Professor, Cand. Sc.
Kazybek Bi st, 30
 8-707-312-86-64
karbaevash@mail.ru

 Kaster Sarkytkan

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor
Kazybek Bi st, 30
 8-707-117-0515
Kaster0102@mail.ru

 Ivlyeva Nadezhda Vladimirovna

candidate of pedagogical sciences
Kazybek Bi st, 30
 8701 57 63 623
ukazka@mail.ru

 Sabdenalieva Gulnaray Musiralievna
Head of the Chair
Candidate of pedagogical sciences , associate Professor
Kazybek bi 30, Office 603A
 +7 775 209 50 04
sgulnaray@mail.ru

 Tilekova Zhanna Tilekovna

PhD doctor, Candidate of Geographical Sciences
Kazybek Bi str.,30

 Alshymbekov Sayakhat Kanagatovich

The candidate of pedagogical sciences, associate professor
Kazybek Bi st, 30
 87051919727
Sayahat1963@mail.ru

 Omarov Kairat
Docent
Candidate of Pedagogical Sciences
Kazybek Bi str.,30

 Borankulova Dina Меlsоvna
Senior Lecturer
The candidate of geographical sciences
Kazybek Bi st, 30
 8 7071845802
dinaborankulova@mail.ru

 Abdikarimova Gaukhar Abdikalikovna
Senior teacher
Candidate of Pedagogical Sciences
Kazybek Bi st, 30
 8 775 333 08 46
abdi_1965@mail.ru

 Aldasheva Ardak Akhmet –Ganiyevna
Senior teacher
Candidate of historical science
Kazybek Bi st, 30
  8 747 355 555 55
aldashieva75 mail. ru

Aliaskarov Duman Askaruly
Senior Lecturer
PhD doctor
Kazybek Bi str., 30
 8-705-666-53-01
duman_06@mail.ru

 Uvaliyev Talgat Oshanovich

Associate Professor
Kazybek Bi st, 30
 8-707-251-31-23, 291-64-57, 296-33-65.
Uvaliev_Talgat@mail.ru

 Abilmazhinova Saltanat Abilmazhinovna

Associate Professor
Kazybek Bi st, 30
 87017640670
saltanat_1957@bk.ru

 Irkitbayev Saken Nurkaydarovich

Docent
Kazybek bi 30
saken603@mail.ru

 Salbirova Makpal Toktarbekovna
Senior Lecturer
Master
Kazybek Bi str., 30
 8-701-785-52-91
mikabrill@mail.ru

 Seilkhan Ainur Seilkhankyzy
Senior Lecturer
Master of geography
Kazybek Bi str., 30
 8-707-866-22-20
ainura_seilkhan@mail.ru

 Abulgaziev Andrei Ubaydullaevich

Senior lecturer
Kazybek bi 30, Office 603A

 Myrzaly Nazira Berdigulkyzy
Teacher
Master in geography
Kazybek Bi str., 30
 8-775-025-40-64
nazi__95.kz@inbox.ru

997
 
 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler