қазақша · русский · english
   
Дипломдық жобалар тізімі

 

2017-2018 оқу жылындағы 4-курс студенттерінің дипломдық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері


2017-2018 оқу жылындағы 1 курс магистранттардың диссертация тақырыптары

 

2016-2017 оқу жылындағы 1-курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 

2016-2017 оқу жылындағы 4-курс студенттерінің дипломдық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері

 

2016/2017 оқу жылындағы сырттай бөлім студенттерінің диломдық жұмыстарының тақырыптары 

 

 

2014-2015 оқу жылындағы
4-курс, 3 курс қысқартылған күндізгі бөлімінің студенттерінің дипломдық жұмыстарының тақырыптары

1. Прото-тілдерінің дамуындағы Германдық тенденция
2. Ағылшын тілін үйретуде мәдениет пен тілдің өзара байланысы
3. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі модальді етістіктердің қызметі
4. Ағылшын тіліндегі фразеологиялық теңеулерді концептік бағытта топтау
5. Американдық ағылшын сөздік қорының лексикалық-мәдени негізі
6. Ағылшын тіліндегі фразеологиялық бірлікте артикльді қолдану мәселелері
7. Оқушылардың тілдік құзіреттілігін бағалаудың критерийлері мен күтілетін нәтижелері
8. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті тұрақты сөз тіркестері қызметтеріне салыстырмалы анализ
9. Ағылшын тілі сабағында мәдениеттер диалогі сөйлеу әрекеті түрі ретінде
10. Тарих және мәдениет: Ағылшын тілі сөздік қорындағы Латын сөздері
11. Ағылшын тілі сөздік қорында француз мәдениетінің француз сөздері арқылы көрінісі
12. Ағылшын тілін оқытуда құзыреттіліктік әдістің ролі
13. Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру арқылы мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру(мәтін негізінде)
14. Ағылшын грамматикасын жағдаятқа негіздеп оқыту
15. Шетел тілі білім беруде мәдениетаралық қарым-қатынас субъектісін қалыптастырудағы мәдениетаралық қарым-қатынастың рөлі
16. Ағылшын тілін оқытуда құзыреттілік тәсілінің ролі
17. Британдық акцент және диалектер
18. Кокни дегеніміз не?
19. Дискурстағы дауыс ырғағы
20. Ағылшын тілін оқытуда "task based method" (тапсырмаға негізделген) әдісі арқылы сыни ойлауды дамыту
21. Ағылшын тіліндегі сын есім шырайларының дамуы мен мағынасы
22. Монолог сөйлеу әрекетінің ең күрделі түрі ретінде
23. Ағылшын тіліндегі неміс кірме сөздерінің лексикалық-мәдени сипаты
24. Ойын арқылы оқушылардың лингвомәдени құзіреттілігін қалыптастыру
25. Студенттердің өзіндік жұмысты орындаудағы шығармашылық іс-әрекеті
26. Ағылшын тілі сөздік қорында кельт мәдениетінің кельт сөздері арқылы көрінісі


2015-2016 оқу жылындағы
4-курс, 3 курс қысқартылған күндізгі бөлімінің студенттерінің дипломдық жұмыстарының тақырыптары

1.«Достық» концептісінің қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі лингвомәдени талдауы
2.Ағылшын, қазақ және орыс тілдеріндегі үй, жанұя, жұмыс сияқты лексикалық өрістердің салыстырмалы талдауы
3.Ағылшын, қазақ және орыс тілдеріндегі үй, жанұя, жұмыс сияқты лексикалық өрістердің салыстырмалы талдауы
4.«Үй» концептісінің тарихы және ағылшын қазақ лингвомәдени аспектісі
5.«Ата ана» концептісінің тарихы және ағылшын қазақ лингвомәдени аспектісі
6. «Махаббат» концептісінің тарихы және ағылшын қазақ лингвомәдени аспектісі
7. «Сан» концептісінің тарихы және ағылшын қазақ лингвомәдени аспектісі
8.«Ұрпақ» концептісінің тарихы және ағылшын қазақ лингвомәдени аспектісі
9.«Түс» концептісінің тарихы және ағылшын қазақ лингвомәдени аспектісі
10«Сан» концептісінің тарихи және ағылшын қазақ лингвомәдени аспектісі (Діни ұғымдағы сандар)
11."Достық" тақырыбындағы ағылшын мақал-мәтелдері британдық менталитеттің көрінісі

2015-2016 оқу жылындағы
2-курс, 3 курс қысқартылған сырттай бөлімінің студенттерінің дипломдық жұмыстарының тақырыптары

1. Іndividual, private, personal ағылшын сөздерінің семантикалық ерекшеліктері
2. Сөздік қордың қалыптасуы мен дамуындағы кірме сөздердің ерекшеліктері (қазақ, ағылшын тілдері негізінде)
3. Ағылшын тіліндегі мақалдар мен мәтелдердің ерекше сипаттары және қызметі
4. Ағылшын тіліндегі интернационалдық сөздердің құрылымдық-семантикалық ерекшеліктері
5. Ағылшын тіліндегі латын кірме сөздерінің лексикалық және семантикалық сипаты
6. "Бақыт" тақырыбындағы ағылшын мақал-мәтелдері британдық менталитеттің көрінісі
7."Достық" тақырыбындағы ағылшын мақал-мәтелдері британдық менталитеттің көрінісі

 

1135
 
 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler