қазақша · русский · english
 
 
 

 

Contact information of institute directors and deputy directors

 

Name and position of the manager

Contactinformation

Institute of Mathematics, Physics and Informatics

Sydykhov Bakhyt
Director of theInstitute of Mathematics, Physics and Informatics

Address: 86, Tole bi, room 203

Tel:  8(727)272-75-87

e-mail: bdsydykhov@mail.ru

 

Orazbekov Zhasulan Nurlesuly

Deputy Director for Academic Affairs

Address: 86, Tole bi, room 203

Tel:+7(727) 261-15-76,

e-mail: O.Jas@mail.ru 

Nurmukhamedova Zhanara Muratovna

Deputy Director for scientific work and international cooperation

Address: 86 Tole bi, office 413

Tel: +7(727) 272-63-49

e-mail: nurm_zhanna@mail.ru 

Mukhashev Zhasulan Erlanovich

Deputy Director for Educational Work

Address: 86 Tole Bi Street, Room 201

Tel: +7(727) 272-82-72

e-mail: alshyn_zhas@mail.ru

 

Sorbonne-Kazakhstan Institute

Sabitova Ainur Alimkhanovna

Director

Address: 28 Kazybek bi,

Tel.: 291-59-66,

e-mail: a.sabitova@sorbonne.kz

Zhabelova Tolkyn Ergasievna 

Deputy of Co-Director for Academic Affairs

Address: 28 Kazybek bi str., office 19,

Tel.: 293-83-35, 8-701-320-9377, 8-707-320-9377,

e-mail: t.zhabelova@sorbonne.kz

Alpysbayev Kuanysh Sultanmakhmutovich 

Deputy of Co-Director for Research and International Relations

Address: 28 Kazybek bi, office 19,

Tel.: 293-83-35, 8-707-308-49-49,

e-mail: alpysbayev_kuan@mail.ru

Sholtay Saule Sholtaevna

Deputy of Co-Director for Educational Work

Address: 28 Kazybek bi, office 19,

Tel.: 293-83-35, 8-702-541-88-42,

e-mail: nursaule_85@mail.ru

 

Institute of Pedagogy and Psychology

Abayeva Galiya Askerbekovna

Director

Address: 31 Tole Bi,

Tel.: +7(727) 391 33 52, 8-701-383-23-22,

e-mail: abaeva70@bk.ru

Akzholova Aktoty Toleumuratovna

Deputy of Co-Director for Academic Affairs

Address: 31 Tole Bi,

Tel.: +7(727)291-84-09,

e-mail: aktoty_72@mail.ru

Marfuga Absatova

Deputy Director for Science and International Relations

Address: 31 Tole Bi,

Tel.: 8-701-179-20-27

 e-mail: absatovamar@mail.ru

Sholtay Saule

Deputy Director for Social and Educational Work

Address: 31 Tole Bi,

Tel: 8-702-541-88-42

e-mail: nursaule_85@mail.ru

 

Institute of Philology 

Tanzharykova Alua Vasilievna

Director

Address: 13 Dostyk Ave.,

Tel: +7(727) 291-16-06, 8-776-8888-88-07,

e-mail: alua1973@mail.ru

Yessirkepova Gulmira Yerbatyrovna

Deputy Director for Academic Affairs

Address: 13 Dostyk Ave.,

Tel.: +7(727) 291-18-35, 8-707-763-10-80,

e-mail: gulmira_esirkepova@mail.ru

Naymanbayev Almas Abdymanapovich

Deputy Director for Scientific Work

Address: 13 Dostyk Ave.,

Tel.: +7(727)291-34-33, 291-40-85, 8-707-822-94-02,

e-mail: almaz-88.80.17@mail.ru

Kasenov Yerlan Slambekovich 

Deputy Director for Educational Work

Address: 13 Dostyk av.,

Tel.: +7(727)291-18-35, 8-701-552-77-86,

e-mail: kasenov_erlan@mail.ru

 

Institute of Natural Sciences and Geography

Kaimuldinova Kulyash

Director of the Institute of Natural Sciences and Geography


 

Adress: 30, Kazybek bi, 417 room

Теl.: 8 (727) 291 47 66

         +7 701 489 43 74     

e-mail: kulash_kaymuldin@mail.ru

Zhussupbekova Nursulu Sarsenovna

Deputy Director of the Institute of Natural Sciences and Geography for Academic Work

 

Address: 30, Kazybek bi, 414 room 

Теl.:  8(727) 291 64 57

          +7702 516 38 46

e-mail: nursulusarjus@mail.ru

Muzdybayeva Karlygash Kamanayevna

Deputy Director of the Institute of Natural Science and Geography for Science and International Cooperation

Address: 30, Kazybek bi, 420 room 

Теl.: +7 701 739 81 35

e-mail: k.muzdybayeva@abaiuniversity.edu.kz

Bakirov Serik

Deputy director for educational work

Address: 30, Kazybek bi, 419 room 

Теl.: +7 778 617 7199

e-mail: serikbakirov@mail.ru  

 

Institute of Arts, Culture and Sport

Iskakov Tayyrzhan Bakhytbaevich

Director of the Institute

Address: 64 A, Valikhanov, office 14

Теl.:+7(727)-291-76-08

+7 707 245 00 24

e-mail: taiyrzhan.iskakov@bk.ru

Berikbol Rakhat Rakhmetollayevich

Deputy Director for Academic Affairs

Address: 64A, Valikhanov, office 14

Теl.:+7(727)-293-81-44 8-775-399-29-74

e-mail: rahat.berikbol@yandex.kz

Baygutov Karim Alimkhanuly

Deputy Director for Science and International Relations

Address: 64A, Valikhanov, office 16a.

Tel: 8-707-690-19-91

e-mail: karimkhan.art@gmail.com

Akhmetova Gulzhazira Berdalievna

Deputy Director for Educational Work

Address: 64A, Valikhanov, office 13a

Tel.: 8-702-407-26-74

e-mail: a.jan_83@mail.ru

 

Institute of History and Law

Junusov Adil Maulenovich

Director

Address: 25 Zhambyl

Tel.: 8-701-714-25-82

e-mail: olja.kaznpu@mail.ru

Asymova Dariya Bolatovna

Deputy Director for Academic Affairs

Address: 25 Zhambyl

Tel.: 8-778-222-20-84

e-mail: damu_kaznpu@mail.ru

Muratkazin Mukhtar Muratkazinovich

Deputy Director for Scientific Work

Address: 25 Zhambyl

Tel.: 8-707-547-47-51

e-mail: muratkazin@bk.ru

Manapbayev Nurbolat Bekbolatovich

Deputy Director for Educational Work

Address: 25 Zhambyl, office №503

Tel.: 8-707-133-19-80, +7(727)-291-78-24

e-mail: nur.ak.80@mail.ru

 

Military department

Mambetaliev Kuandyk Rakhmattullaevich

Head

Address: M.Auezov Training and Sports Complex

Tel: 8-702-562-34-61, 8-777-492-02-71

e-mail: kuandyk1971@mail.ru

Orazbekov Bauyrzhan Jarkinbekovich

Deputy Head

Address: M.Auezov Training and Sports Complex

Tel.: 8-778-955-21-21

e-mail: Vk_kaznpu@mail.ru

 

13021