қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Shynybekova Sholpan Sakanovna

Shynybekova Sholpan Sakanovna

 

Full name

Shynybekova Sholpan Sakanovna

Year, month and day of birth

13December  1962

Education

1980-1986Speciality:Biology-Chemistry

Academic degree and title

1. Candidate of Biological Sciences (June 15, 2004, protocolNo. 7); cipher - 03-00-13-physiology

2. Senior lecturer KazNPU named after Abay

Place of work and position after graduation

1980-2004. Institute of Human and Animal Physiology, Laboratory of Physiology Lactation: laboratory assistant, senior laboratory assistant, junior researcher

2004 the senior teacher KazNPU named after Abay

Scientific interests

Physiology, Anatomy, Psychology

Publications

1. Жануарлардың қанындағы сүт түзілу кезіндегі гормондардың өзара қатынасы Вестник КазНПУ серия «Жаратылыстану -география ғылымдары». -2014.-№3 (41). С.45-48

2.Коррекция тагансорбентом морфологических изменений в ультраструктурной организации десны» Научный журнал  Экология и здоровье населения. Журнал имеет импакт-фактор Российского индекса научного цитирования (ИФ РИНЦ. PDF ( 2856 К).  - 2014.-№ 2 С. 200-201.

3. «Микробалдырлардың ірі қара малдардың (Ангус, Герефорд) салмағына әсері» «Қазақстанның қарқынды даму кезеңінде жаратылыстану-гуманитарлық білім беру және ғылыми жетілдіру мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы.- 15-16 мамыр 2014.-С.333-336 Түркістан қаласы

4. Влиние витаминов группы «В» на рост и развитие проростков фасолиВестник Кыргызского Государствен-ногоУниверсите-та им.И.Арабаева Специальный выпуск. -2014.-С.446-451

5.СОРБОННА -ҚАЗАҚСТАН Институтының ашылуы еліміздегі ірі мәдени-рухани жоба. Абай Университеті газеті.- 2014.-№10(137).С.2-3

6.Жемқорлықпен күрес баршаға міндет Абай Университеті газеті.- 2015.-№9-10(145-146). -С.2-4.

7.Егеуқұйрықтардың  жасанды қант диабеті кезіндегі лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігі. Вестник КазНПУ серия «Жаратылыстану -география ғылымдары».№3(41),2016ж.,45-48 бет.

8.Студенттер денсаулығын физиологиялық тәсілдермен бағалауВестник КазНПУ серия «Жаратылыстану -география ғылымдары».№

9.Значение серотонина и гистамина в регуляции  функции молочной железы. Журнал имеет импакт-фактор Российского индекса научного цитирования (ИФ РИНЦ

10.Анаға құрмет, қызға ілтипат. Абай Университеті газеті №2-3 (129-130), наурыз 2014ж

11. «Әлем таныған ел басы». Абай Университеті газеті № 9 (165) қараша 2017жыл.

12.«Күйзеліс гормондарының сүт түзілуіне әсері». «Жаратылыстану ғылымдары білімін жаңартылған мазмұны жағдайында модернизациялау» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Алматы, 2017ж.

13.Физиологические состояние организма телефонисток в динамике рабочей смены. Сборник научных трудов 

Sworld Международная научно-практическая конференция. г.Одесса www.sworld.com.ua.-20-31 марта  2015.-С.44-49.

14.«Желтоқсан күрескерлеріне тағзым». Алматы - Ақшамы газеті № 149 (5498) 7 желтоқсан 2017 жыл.

15.«Артық дене салмағы мен семіздік ауруының себептері және адам денсаулығына әсері». Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы Вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары». №3  2017ж.

16.«Әлем таныған ел басы». Абай Университеті газеті № 9 (165) қараша 2017жыл.

17.«Егеуқұйрықтардың жасанды қант диабеті кезіндегі лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігі» // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. - 2016. - №1 (47). - С. 72-76.

18.«Особенности специфики методики преподавания биологии» // Материалы ХII mezinarodni vedecko-prakticka konference - «DNY VEDY - 2016».-С.3-5. PrahaPublishing House «Education and Science» s.r.o

19.«Созақ ауданы тұрғындарының денсаулығына уран өндірісінің әсері» // «ЭКСПО -2017:Ақпараттандыру - қоғам дамуының болашағы» Бектаев оқулары -2 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары - Шымкент.  март 2016ж.

20.«Тамақтануға қойылатын негізгі физиологиялық талаптар» // «ЭКСПО-2017: Ақпараттандыру-қоғам дамуының болашағы» Бектаев оқулары - 2 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары - Шымкент.  март 2016ж.

21.«Студенттердің дұрыс тамақтануының маңызы» // «ЭКСПО - 2017:Ақпараттандыру - қоғам дамуының болашағы» Бектаев оқулары - 2 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары - Шымкент.  март 2016ж.

22.«Ультраструктурная организация эпителиоцитов при интоксикации хлористым кадмием и коррекция» «Тагансорбентом». //  Международная периодическое научное издание. Научный взгляд в будущее. Выпуск №2 (2), 2016, - том 12. - С. 72-77. Украина Одесса конференция 19 -26 апреля.

23.«Значение серотонина и гистамина в регуляции функции молочной железы». // Международная периодическое научное издание. Научный взгляд в будущее. Выпуск №2 (2), 2016, - том 12. - С. 63-68. Украина Одесса конференция 19 -26 апреля.

24.«Егеуқұйрықтардың жасанды қант диабеті кезіндегі лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігі» // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. - 2016. - №1 (47). - С. 72-76.

25.«Аллоксанды диабеттің лимфа түйіндерінің өзгерістеріне әсері». Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования в процессе глобальной конкуренции» Түркістан, 20ақпан 2017ж.

26.«Заманау техникалық құрал-жабдықтардың оқушылар денсаулығына тигізетін әсері». Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования в процессе глобальной конкуренции»Түркістан, 20ақпан 2017ж.

27.«Мен өмірді жырлау үшін келгенмін». Абай Университеті газеті № 2 (168) ақпан 2018 жыл.

28.«Студенттер өз ханшайымын анықтады». QAZAQSTAN ZAMANY газеті 26 сәуір 2018 ит жылы.

Participation in research projects

"The physiological mechanisms of regulation of activity of somatic and visceral systems of the human body and animals.

 

Since when she working at the Department

Since 2004, the senior lecturer of the Department of Anatomy, Physiology, Zoology and Life Safety

Public work

1. Mentor, adviser, answer at the Department of Quality Management System

2. Member of the Appeals Committee of the University

3. Member of the Physiological Society

4. Member of the expert committee on test assignments, in the discipline of the LS

Contact information

8 -701 - 792 -6739  Sholpan_63@inbox.ru

 

 

 

 

 


← Вернуться назад

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler