қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Аманбаева Махаббат Батырғалиқызы

Аманбаева Махаббат Батырғалиқызы

 

Аты-жөні

Аманбаева Махаббат Батырғалиқызы

Туған жылы

18 қаңтар 1982 жыл

Білімі

1999-2004 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты «Химия және биология» мамандығы

2005-2007 жж. Магистратура. Абай атындағы ҚазҰПУ «6М011300-Биология» мамандығы

2013-2016 жж.  Ph.Dдокторантура. Абай атындағы ҚазҰПУ «6D011300-Биология» мамандығы

Ғылыми дәреже

6D011300-Биологиямамандығы бойынша философия докторы (PhD), 16 мамыр 2017 ж. (Бұйрық № 732)

Жұмыс орны

2006-2008 жж. Алматы қ. №10 Кәсіби мектеп оқытушысы;

2008-2010 жж.Абай атындағы ҚазҰПУ «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының оқытушысы;

2010-2013 жж.Абай атындағы ҚазҰПУ «География-экология» факультеті деканының тәрбие істері жөніндегі орынбасары;

Қыркүйек 2016 - қазіргі уақыт:Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Биология» кафедрасының аға оқытушысы

Ғылыми бығыты

Болашақ биолог мұғалімдердің зерттеушілік іс-әрекетін қалыптастыру әдістемесі

Ғылыми жұмыстар

Жалпы:  1-Монография, 3-оқу құралы, 1- оқу-әдістемелік құрал, мақала -38

1. Ғылым жетістіктері - биологиялық білім беру кеңістігінде. Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: Ұлағат, 2014.- 76 б. /Ж.Б.Чилдибаев, М.Б. Аманбаева.

2.Экологияны оқыту технологиясы. Оқу құралы. - Алматы: Қарасай, 2015.- 252 б./ Ж.Б.Чилдибаев, М.Б. Аманбаева.

3.Педагогикалық жоғары оқу орнында биолог студенттердің зерттеушілік іс - әрекетін қалыптастырудың әдістемелік негіздері. Монография.- Алматы: ИП Балауса, 2019.- 215 б./ М.Б. Аманбаева

4.A Faunistic study on Hemiptera: Heteroptera - Natural Regulators of the Mosquitos (the Culicidae) in the «Altyn -Emel» State National Natural Park, Kazakstan. //Journal of Animal and Veterinary advances. 14(6): 2015, ISSN:1680-5593. SJR_2014:0,176 (Scopus). - Pakistan, 2015. - P.167-174./ М. Amanbaeyeva, J. Childibayev, P. Esenbekova.

5. Модель методической системы организации развития исследовательской деятельности при подготовке будущих специалистов - биологов //Педагогикалық Ғылымдар Академиясы Хабаршысы. - №3(71). - Алматы, 2016. - Б.60-66. / Аманбаева М.Б., Жаксыбаев М.Б.

6. «Алтын - Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің жартылай қаттықанаттылар (heteroptera) фаунасын зерттеу жұмысы бойынша мәліметтер/«Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті проблемалары: инновация және тәжірибе» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Алматы, 14-15 қазан, 2016. - Б. 297-300./ Чилдибаев Ж.Б., Есенбекова П.А., Аманбаева М.Б.

7. Организация исследовательской деятельности студентов-биологов// Биология в школе. - №7.  -Москва, 2017. - С. 26-31 Импакт -фактор журнала вРИНЦ 0,467

8. Methodology of research activity development in preparing future teachers with the use of information resources//// EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 13(11):7399-7410, ISSN:1305-8215. IF - 0,903, SJR_0,510, SNIP-1,062 (Web of Science).  - Turkey, 2017. - P.7400-7410./ М. B.Amanbaeyeva, A.D. Maimatayeva, Z.O.Unerbayeva, K.I. Shalabayev, S.V.Sumatokhin S.K.Imankulova, J.B. Childibayev

9. Теоретические основы  развития исследовательской деятельности при подготовке будущих специалистов-биологов/Материалы международной научно-практической конференции «Биологическое и экологическое образования: история, методика, практика». - Санкт - Петербург,11апрель, 2018. - С. 62-67./ М.Б. Аманбаева.

10. Особенности использования  информоционных технологий в современной образовательной среде/Материалы международной научно-практической конференции «Биологическое и экологическое образования: история, методика, практика». - Санкт - Петербург,11апрель, 2018. - С. 62-67./ АманбаеваМ.Б.

Ғылыми жобаларға қатысуы

Университет жобаларына қатысы:

1. «Биологиялық білім беруді ғылым жетістіктерімен ақпараттандыру» (2014г.)

2. «Метагеномика как инструмент для идентификации и молекулярно-генетической характеристики новых потенциально опасных микроорганизмов вирусов» (2020 ж.)

Қоғамдық жұмыс

1.Абай атындағы ҚазҰПУ жанынан құрылған 6D010000-Білім беру (жаратылыстану және география) бейіні бойынша диссертациялық кеңесі мүшесі

2. Абай атындағы ҚазҰПУ  жас ғалымдар Кеңесінің мүшесі

3.«6М011300 Биология» мамандығы магистранттарының  эвайзері

Байланыс мәліметтері

8 747 2480539;  mahabat_.82@mail.ru


← Кері оралу

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler