қазақша · русский · english
 
 
 
 Басты / 

каб


Атқаратын қызметі

Занимаемая должность

Аты-жөні

Ф.И.О.

Телефондары, мекен-жайы

Телефоны и адреса

Внут-ренние телефо-ны

205

РЕКТОР

БАЛЫКБАЕВ

ТАКИР

ОСПАНОВИЧ

291-63-39

Достык, 13

 

 

205

Ректордың  көмекшісі

Помощник ректора

 

Достык, 13

10-02

205

Ректордың қабылдау бөлмесі

Приемная ректора

Сулейменова

Карлыгаш

Канатбековна

291-63-39

Достык, 13

 

209

 

Бірінші проректор

Первый  проректор

БЕКТЕМЕСОВ

Мактагали

Абдимажитович

291-79-79

8-777-262-9301

Достык, 13

11-35

 

209

Қабылдау бөлмесі

Приемная 

Кулманбет

Перизат

Кайратжанкызы

291-79-79

Достык, 13

 

210

Оқу ісі жөніндегі проректор

Проректор по учебной работе

САТМЫРЗАЕВ

Асан

Адасбекович

293-81-53

Достык, 13

 

207

Қабылдау бөлмесі

Приемная

Сейдахметова

Айнур

Садыкжановна

293-81-53

8-701-446-4417

Достык, 13

 

302

Оқу-әдістемелік ісі

жөніндегі проректор

Проректор по учебно-методической работе

КЕНЖЕБАЕВ

Габит

Капезович

291- 46-88

8-701-743-4107

Достык, 13

 

 

302

Қабылдау бөлмесі

Приемная

Кошыманова

Балнур

Тунгатовна

291- 46-88

291-27-00

8-747-199-1393

Достык, 13

 

207

Ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық  жөніндегі проректор

Проректор по научной работе  и международному сотрудничеству

КУЛСАРИЕВА

Актолқын Турлыхановна

 

291-77-32

Достык, 13

 

11-30

207

Қабылдау бөлмесі

Приемная

Исатаева

Асел

293-77-32

Достык, 13

11-37

209

Тәрбие және әлеуметтік ісі   жөніндегі проректор

Проректор по воспитательной работе и социальному развитию

ИШПЕКБАЕВ

Жанатбек Ешенкожаевич

 

293-81-85

8-701-756-1188

Қазыбек би, 30

 

 

209

Қабылдау бөлмесі

Приемная

Калиева

Жансая

293-81-85

8-700-090-9373

Қазыбек би, 30

10-59

309

Экономика және өндірістік мәселелер жөніндегі проректор

Проректор по экономическим и производственным вопросам

 

291-03-87

       Достык, 13

 

 

 

309

Қабылдау бөлмесі

Приемная    

 

291-03-87

Достык, 13

 

216

ҚР ҰҒА Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бөлімшесі төрағасының орынбасары,

Ректор кеңесшісі

Заместитель председателя Отделения общественных и гуманитарных наук НАН РК, Советник ректора

НАРИБАЕВ

Копжасар

Нарибаевич

291-23-21

8-701-111-8585

Достык, 13

 

11-36

 

 

203

Ректор кеңесшісі

Советник ректора

КАЛДЫБАЕВ

Каныбек

Ережепович

293-80-43

8-701-999-5566

Достық, 13

 

 

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСІ

УЧЕНЫЙ  СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

301

Бас ғалым хатшы

Главный ученый секретарь

Сейсенбаева

Жанар

Айтбергеновна

291-78-66

8-705-992-2444

Достык, 13

11-71

 

 

ӘКІМШІЛІК ДЕПАРТАМЕНТІ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

201

Директор 

Даубасов

Сабит Шынжырханович

291-71-91

8-701-713-1402

Достык, 13

 

204

 

 

Директор орынбасары

Заместитель директора          

 

Цыренжапова

Галина

Гомбоевна

291-07-29

8-777-261-4309

Достык, 13

 

 

 

103

Персоналды басқару бөлімінің бастығы

Начальник  Отдела по управлению персоналом

 

291-18-29

Достык, 13

11-16

102 а

Персоналды басқару бөлімі

Отдел по управлению персоналом (АУП,МОП)

 

291-34-35

Достык, 13

11-15

103

Персоналды басқару бөлімі

Отдел по управлению персоналом (ППС)

 

291-82-57

Достык, 13

 

  218

Құжатпен қамтамасыз ету және бақылау

бөлімінің бастығы

Начальник Отдела  документационного обеспечения и контроля

Маликова

Гульзат  

Маликовна

291-48-74

291-37-23 (факс)

8-701-184-6825

Достык, 13

 

11-33

 

 

119

 

 

Заң бөлімінің бастығы

Начальник

Юридического отдела

Оразгали

Алимжан

Даулетбаевич

291-40-19

8-707-462-9625

Достык, 13

 

 

 

304

 

 

 

Қоғаммен байланыс бөлімінің бастығы

Начальник  Отдела по связям                         с общественностью

Ахметов 

Мырзахан Рахманбердиевич

293-85-93

8-775-646-8389

Достык, 13

 

 

 

 

 

408

Қоғаммен байланыс бөлімі бастығының орынбасары

Заместитель начальника  

Отдела по связям                    

 с общественностью

Жанбаева

Рима

Абдыкадыровна

293-86-38

8-778-908-0920

Достық, 13

 

 

412

«Абай» телестудиясының директоры

Директор Телестудии «Абай»

Доктырхан

Турлыбек

8-777-014-09-49

Қазыбек би, 30

 

10-31

41

 

 

Мұрағат меңгерушісі

Заведующая  Архивом

Тойгулиева

Айгуль

Бакытжановна

291-84-04

8-705-249-4700

Төле би, 31

11-99

 

 

 

БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ОРТАЛЫҒЫ

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

306

Директор

Ахметов

Бакытжан Срежатдинович

392-22-22

8-777-552-8911

Абай, 56 б

 

306

Директор орынбасары

Заместитель директора

Семченко

Александр Александрович

392-22-22

8-777-330-6600

Абай, 56 б

 

 

АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ МОБИЛИЗАЦИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚ БӨЛІМІ

ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ

109

 

Бөлім бастығы

Начальник

Салтанов

Евгений

Степанович

 291-64-06

 291-36-22

 8-707-212-9856

 8-777-212-9856

Достык, 13

 

 

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚОҒАЙТЫН БӨЛІМШЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

109

Жетекші

Руководитель

 

Серикжанова

Анара

Нарысовна

291-25-05

8-775-381-6661

 Қазыбек би, 30

 

 

ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ДЕПАРТАМЕНТ

213

Бас бухгалтер

Главный бухгалтер

 

 

Достык, 13

 

215

Бас бухгалтердің орынбасары

Заместитель главного бухгалтера

Шарафутдинова

Анар

Каиырбековна

291-79-36

8-701-270-2841

Достык, 13

11-38

215

Бас бухгалтердің экономика-жоспарлау ісі жөніндегі орынбасары

Заместитель  главного бухгалтера по планово-экономическим вопросам

Курманова

Кульбан

Амербековна

291-79-36

8-777-270-5481

Достык, 13

 

11-38

214

Материалдық құндылықтардың есебін және банктік операцияларды жүргізу бөлімінің бастығы

Начальник Отдела по учету материальных ценностей

и банковских операций

Уразалимова Айшолпан Ахметбековна

291-06-79

8-701-344-4780

 Достык, 13

 

11-42

 

212

Есептесу   бөлімінің бастығы

Начальник  Расчетного отдела

 

Дементьева

Галина

Петровна

291-90-12

 8-775-982-6941

Достык, 13

 

217

Қаржылық талдау

бөлімінің бастығы

Начальник Отдела финансового анализа

Молдагалиев

Даурен

Туманбаевич

291-37-54

 8-777-224-7555

Достык, 13

 

219

Касса

Жамшитова

Катира

Аманбековна

291-82-51

 8-701-454-7750

Достык, 13

 

 

ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ САПАНЫ САРАПТАУ ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА

25

Директор

 

Дамитов

Базар 

Кабдошевич

291-40-86

8-771-853-7860

Жамбыл, 25

 

31

Директордың орынбасары

Заместитель директора

 

Майшинова

Гульнар

Такеновна

291-30-54

8-701-940-5225

Жамбыл, 25

 

31

 

Директордың орынбасары

Заместитель директора

 

Тасбулатов

Темирхан

Джумасеитович

 

291-30-54

Жамбыл, 25

 

 

35

 

 

 

Стратегияны жүзеге асыру және мониторинг

бөлімінің бастығы

Начальник Отдела разработки и мониторинга стратегии

Таттибаева

Эльвира

Мусабековна

 

 

291-43-28

8-707-218-9777

Жамбыл, 25

 

 

 

 

 

38

 

 

 

Аккредиттеу және  рейтинг бөлімінің бастығы

Начальник Отдела аккредитации и рейтинга

Кулумбаева

Галина

Балташевна

 

291-43-28

8-707-190-6663

Жамбыл, 25

 

 

29

 

 

 

Білім сапасын сараптау және бағалау бөлімінің бастығы

Начальник Отдела анализа и оценки качества образования

Жанбаева

Ляззат

Абдыкадыровна

 

291-53-90

8-701-438-5252

Жамбыл, 25

 

 

БІЛІМДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

426

Директор

 

 

 

11-73

 

428

 

Бағдарламамен қамтамасыз ету бөлімінің бастығы

Начальник Отдела программного обеспечения

 

 

 

11-72

401

 

Техникалық қолдау бөлімінің бастығы  Начальник Отдела технического сопровождения

Абиров

Еркин

Дауренович

291-77-39

8-705-204-0142  

Достық, 13

 

12-22

 

116

Корпоративтік желі

және Интернет

Корпоративная

сеть и Интернет

 

293-96-52

 Достық, 13

 

 

7

 

Компьютерлер мен офистік техникаларға қызмет көрсету

Обслуживание

компьютеров и оргтехники

 

291-29-43

Қазыбек би, 30/1

 

 

424

Диспетчерлік қызмет

Диспетчерская служба

(прием заявок)

 

293-96-52

291-87-16

Достық, 13

11-54

 

ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ

527

Орталық басшысы

Начальник

Исабаева

Даража Нагашыбаевна

291-57-50

8-701-408-6917

Достық, 13

 

 

ҚР БжҒМ «Ұлттық Тестілеу Орталығы» РМҚК №1 филиалы

РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК филиал №1

525

Жетекші

Руководитель 

Салбырова

Макпал Токтарбековна

291-67-13

8-701-785-5291

Достык, 13

 

 

 

 

ӘСКЕРИ КАФЕДРА

ВОЕННАЯ КАФЕДРА

1

Кафедра бастығы

Начальник

Полковник

Ракышев 

Радмир

Уразович

382-27-36

8-701-720-5064

Стадион «Спартак»

 

8

Бастығының орынбасары

Заместитель  начальника  

Подполковник

Оразбеков

Бауыржан Жаркынбекович

382-27-35

8-778-955-2121

Стадион «Спартак»

 

 

Кезекші бөлім

Дежурная часть

 

382-28-36

 

 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ ДЕПАРТАМЕНТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО АКАДЕМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

221

Директор

 

Жанбеков

Хайрулла Нышанович

291-13-71

8-777-666-2620

Достық, 13

 

220

Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінің бастығы

Начальник Отдела организации

учебного процесса

Балахметова Гульнара Кажахметовна

 

 

291-71-06

8-701-350-4972

Достық, 13

 

 

11-40

204

Мансап орталығының бастығы
Начальник Центра карьеры

Жетібай

Рақымберді

Қажығалиұлы

291-83-50

8-707-320-2590

Қазыбек би, 30

 

101

Тіркеу офисінің бастығы

Начальник Офиса регистратора

Кузембаева

Бахыт

Мыркаевна

291-18-53

8-701-433-9404

Қазыбек би, 30

 

1

 

 

 

Студенттік офис бастығы

Начальник Офиса студента

Исабаева

Нурсагиля Байкеновна

 

291-16-65

8-702-946-7358

8-771-412-1641

Қазыбек би, 30

 

 

 

«ШАПАҒАТ» СТУДЕНТТЕРГЕ ЦИФРЛЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ

ЦИФРОВОЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ «ШАПАҒАТ»

1

Директор

Сейлханов

Тимур

Абдрашович

291-64-97

8-702-598-5837

 Қазыбек би, 30

 

 

 

КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖӘНЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ

ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ

222

 

Директор

Әуесбекұлы Нұрмахан

221-85-14

8-778-588-1280

Қазыбек би, 30

 

215

 

Директор орынбасары

Заместитель директора

 

Сеитов

Рашид

Кызырбекович

221-85-14

8-707-511-5284

Қазыбек би, 30

 

 

 

101

 

Қабылдау комиссиясы

Приемная комиссия

 

221-85-14

Қазыбек би, 30

 

 

 

ҚР БҒМ Республикалық Оқу-әдістемелік  Кеңесінің                                           Оқу-әдістемелік бірлестігі (РОӘК ОӘБ)

Учебно-методическое объединение Республиканского                                         учебно-методического совета МОН РК (УМО РУМС МОН РК)

305

Ғалым хатшы

Ученый секретарь

Нургалиева

Улмекен

Сатымовна

291-90-13

8-707-616-8296

8-777-726-5977

Достык, 13

11-29

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМІ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

514

Оқу-әдістемелік бөлім

Учебно-методический отдел

 

 

 

291-43-61

Достык, 13

 

 

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА

 

Директор

Имансыдыкова Нургуль

Жайлауовна

261-22-43

8-775-230-7737

Төле би, 86

 

 

Эксперт-менеджер

Сексенбаева 

Найля

Онбаевна

 

272-81-97

8-777-206-1054,

8-707-630-1394

Төле би, 86

 

 

Бөлім меңгерушісі (Абонемент)

Заведующая Отделом

Курманалиева

Айман

Тунгышбаевна

272-52-58

8-707-527-7887

 

 

 

 «ҰЛАҒАТ» БАСПАСЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ҰЛАҒАТ»

220

Директор

Избасаров

Манарбек

 Ешмухамбетович

291-37-56

8-777-214-5569

 Қазыбек би, 30

 

156

 

 

Бас редактор

Главный редактор

Алиаскаров

Таңат

Абаевич

291-18-65

8-708-994-6098

Қазыбек би, 30

10-80

7

Баспахана бастығы

Начальник Типографии

Кабдикаримов

Алмас Сайлаугазиевич

8-777-383-0540

 

156

Баспахана технологы

Технолог Типографии

Тукбетова 

Раушан

Амантаевна

291-18-65

8-747-689-1154

10-80

1

Өндірістік бөлімнің бастығы

Начальник
Производственного отдела

Кеңес

Нурхан

Нурланұлы

8-701-706-7766

Төле би, 31

 

323

«Абай университеті» газетінің бас редакторы

Главный редактор газеты «Абай университеті»

Шарахымбай

Болат

Жумынович

8-777-222-7968

 Қазыбек би, 30

 

 

300

«Педагогика және психология» журналының  бас редакторының орынбасары

Заместитель главного редактора журнала «Педагогика и психология»

Момбек

Әлия

Ануарбековна

291-91-82

8-701-756-1287

Достық, 13

 

 

 

ҒЫЛЫМ ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ

212

 

Директор

Сахиев
Саябек Куанышбекович

291-65-29

8-777-999-5489

Қазыбек би, 30

201

Ғылыми зерттеу жобаларының мониторингі және нормобақылау бөлімінің бастығы

 

Начальник Отдела мониторинга научно-исследовательских проектов
и нормоконтроля

Кириллова

Галия

Ришатовна


291-27-10

8-705-189-1126

Қазыбек би, 30

 

211

ҒЗЖ, СҒЗЖ және жаңартпа бөлімінің бастығы

Начальник Отдела НИР, НИРС и инноваций

Баймбетова
Гульзада
Айтжановна

291-10-22

8-701-263-5024

Қазыбек би, 30

 

218

Ғылыми -техникалық жұмыс нәтижелерін коммерциализация-лау бөлімінің бастығы

Начальник Отдела коммерциализации результатов научно-технической деятельности

Игисинов

Талгат

Казыбаевич

291-64-58

8-707-350-5530

 Қазыбек би, 30

 

 

Толығырақ

1816
 
 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler