қазақша · русский · english
Біз туралы
Білім
  Ынтымақтастық
Институттар
  Ғылым
Даму
  Кітапхана
Студенттік өмір
  Түлек
Ресурстар
  Оқу порталы
Олимпиадалар
 
 
 
Бакалавриат

 

 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетi бакалавриаттың 52 мамандықтары бойынша күндiзгi, сырттай және қысқартылған оқу формалары бойынша мамандарды дайындауды жүзеге асырады.

 

                                                            2013/2014 оқу жылындағы  студенттер контингенті


Күндізгі оқу бөлімі

Сырттай оқу бөлімі

Барлығы

грант

ақылы

барлығы

грант

ақылы

барлығы

2581

3484

6065

269

1901

2170

8235

 

 2014/2015 оқу жылындағы студентер контингнеті

 

Күндізгі оқу бөлімі

Сытрттай оқу бөлімі

Барлығы

грант

ақылы

барлығы

грант

ақылы

барлығы

2116

3259

5375

181

1007

1188

6563

 

                                                            2016/2017 оқу жылындағы  студенттер контингенті

 

Күндізгі оқу бөлімі

Сырттай оқу бөлімі

Барлығы

грант

ақылы

барлығы

грант

ақылы

барлығы

1851

2888

4739

81

544

625

5364

 

Абай атындағы ҚазҰПУ кәсiби бiлiм беретiн бағдарламаларының мазмұны, бiлiмнiң мемлекеттiк бәрiне мiндеттi стандарттарына сәйкес келедi және оқу жоспарларымен бағдарламалар арқылы жүзеге асырылады. Оқу жоспарлары үш формада жасалады:

 1. Бiр үлгiдегi оқу жоспарлары (ТОЖ).
 2. Жеке  оқу жоспарлары(ЖОЖ)
 3. Жұмыс оқу жоспарлары(ЖОЖ) Бір үлгідегі оқу жоспарлары бiлiм нысанындағы  ҚР уәкiлеттi құрылыммен бекiтiледi.

Бір үлгідегі оқу жоспарларына қосымша элективті оқу пәндерін баламалы таңдауды  қамтамасыз ететiн университет студенттеріне  мүмкiндiк беретін элективті пәндердің тізімдері (ЭПТ )  жасалады.

Жеке оқу жоспарлары әр студенттің жеке траекториясын  анықтайды.

ЖОЖ үш данасы факультет деканымен (институт директорымен) бекiтiледi: бiрi - кафедрада сақталады және студенттің  кәсiби оқу бағдарламаны  орындауын және игеруiн бақылауды жүзеге асырудың негiзі болады, екіншісі  - аралық бақылауды ұйымдастыру  үшiн тiркеу бөлiмiне берiледі, үшiншiсі-студентке тапсырылады.

Студенттің жеке оқу жоспары негізінде мамандықтың жұмыс оқу жоспары жасалады және сабақтардың кестесі құрылады.Әр мамандықтың жұмыс оқу жоспары пәндердің үш оралымынан тұрады: жалпы білім, негізгі және кәсіптік. Әр оралымда міндетті компонентті пәндер тізімі берілген және кредит санымен таңдау бойынша компоненттер, оларды зерттеу реті,оқу сабақтарының түрлері және бақылау түрлері көрсетілген. Әр пән ереже бойынша бір семестр бойы оқылады. Оқу жоспары пәнді логикалық жүйелі түрде зерттеу қағидасы бойынша құрылады және реквезиттерді міндетті түрде ескере отыруы керек.

Университеттің  ЖОЖ пәнді біріңғай жүйелі кодтау қолданылады,  әрбір оқу пәндерінің оқу жоспарын иемденетін әріптік және цифрлық өрнектер төмендегідей ережеге сәйкес оқу пәндерін кодтау жүргізіледі:

1)      Егер  пән атауында бір сөз берілсе, онда кодтың әріптік бөлігі берілген сөздің алғашқы үш әріпінен, егер орыс тілінде болса латын әліпбиінің қолданылуымен бірінші бас бас әріппен қалғаны кіші әріптермен жазылады

Мысалы:  Математика- Mat  физика- Fiz.

2)      Егер пән атауында екі немесе одонда көп сөз берілсе, онда кодтың әріптік бөлігі мағыналы жүктемеге ие орыс тіліндегі әрбір сөздің бас әріптерінен латын әліпбиін қолдана отырып құралады. Шығару мынадай әріпті құрайды: - Zh Ч - Ch Шо - ShЮ - Yu Мен - Ya.

3)      Бірінші таңбалық код белгісі оқу курстарын білдіреді: бакалаврдағы 1,2,3,4 курс оқулары.

4)      Екінші таңбалық белгі осы пәнге қатысты цикілді көрсетеді: ЖМД - 1 БД - 2 ПД - 3.

5)      Үшінші және төртінші таңбалық белгі осы пәннің мамандық цикіл шеңберіндегі реттік нөмерін білдіреді

Мысалы:  «жазбаша аударма тәжірибесі» пәні 3 курста профилдік пәндер циклінде оқытылады және осы берілген циклшеңберінде төртінші реттік нөмірге ие:  пәннің коды РРР 330422.  Жұмыс оқу жоспары оқу жылына жасалады және ғылыми кеңес шешімі негізінде университет ректорымен бекітіледі.

Оқу жұмыс жоспары оқытушының оқу жұмыс көлемін есептеу негізінде қызмет көрсетеді.

 

 
 
 
Біз туралы
 • Ректорат
 • Ғылыми кеңес
 • Университет тарихы
 • Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ғалымдары
 • Ректор аппараты
 • Ғылыми институттар және орталықтар
 • Институттар
 • Ректор
 • Басқармалар
 • «ЖОО-ның үздік оқытушысы»
 • Құрылымдық бөлімдер
 • Ұйымдастырушылық құрылым

 • Білім
 • Бакалавриат
 • Магистратура
 • Академиялық ұтқырлық
 • РОӘК ОӘБ
 • Тіркеу басқармасы
 • Академиялық саясат
 • Бақылау және бағалау
 • Нормативті - құқықтық құжаттар
 • Талапкерлерге
 • Ережелер мен реттеу құжаттары
 • PhD докторантура
 • Студенттің анықтамалық қолкітапшасы
 • Студенттер өтініштерінің үлгілері
 • Білім беру туралы құжаттар

 • Ынтымақтастық
 • Шетелдегі ЖОО-мен келісімдер
 • Басшылық
 • Шетелдік оқытушылар мен студенттерге
 • ЮНЕСКО педагогика кафедрасы
 • Пайдалы сілтемелер
 • Біз туралы
 • Хабарландырулар
 • Халықаралық бағдарламалар
 • Халықаралық ұйымдар

 • Институттар
 • Тарих және құқық институты
 • Математика, физика және информатика институты
 • Филология және көптілді білім беру инcтитуты
 • Педагогика және психология институты
 • Жаратылыстану және география институты
 • Өнер, мәдениет және спорт институты
 • Жалпы университеттік кафедралар
 • Шетелдік азаматтарға арналған және жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультеті (Foundation)
 • Сорбонна - Казахстан Институты

 • Ғылым
 • Диссертациялық кеңес
 • Абай атындағы ҚазҰПУ-дың жас ғалымдар кеңесі
 • Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары СҒЗЖ
 • Ғылыми шаралар
 • ПОҚ жарияланымы. Қорғалатын құжаттар
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстары
 • Ғылыми-инновациялық паркі
 • Ғылыми жобалар
 • «Хабаршы» ғылыми журналы
 • "Ұлттық тәрбие" Республикалық ғылыми көпшілік журналы
 • Ғылыми-әдістемелік журнал "Педагогика және Психология"
 • Ғылыми сапарлар мен тағылымдар
 • ҒӘК Мектеп-колледж-ЖОО

 • Ғылыми кітапхана

  Студенттік өмір
 • Студентер кәсіподағы
 • Жастар ісі жөніндегі комитет
 • «МЕЙІРІМ» қайырымдылық клубы
 • Студентердің ағымдық және аралық бақылауын есепке алу журналы
 • Тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі басқармасы
 • Мәдениет орталығы
 • Денсаулық сақтау пункті
 • Оқу ғимараттары
 • Жатақханалар

 • Түлек
 • Түлектерге арналған ақпарат
 • Жұмыс берушілерге арналған ақпарат
 • Абай атындағы ҚазҰПУ түлектерінің жұмысқа орналасқандығын қуаттау
 • Карьера орталығы
 • Бітірушілер қауымдастығы
 • Бакалавр және магистратура мамандықтары бойынша тәжірибе базалары
 • Ұлттық біліктілік шеңбері

 • Талапкерлерге
 • Ұлттық тестілеу орталығы №1 филиалы
 • Нострификация бойынша құжаттардың тізімі
 • Білімгерлерді қабылдау мен мамандарды даярлауды бақылау орталығы
 • Бакалавриат
 • Магистратура
 • Докторантура PhD
 • Екінші жоғарғы білімге арналған қабылдау ережесі
 • Шетел азаматтарын қабылдау ережелері
 • Апелляцияға өтініш беру
 • Байланыстар
 • Сорбонна Қазақстан Институтына түсушілерге
 • Емтихан кестелері

 • Даму
 • Абай атындағы ҚазҰПУ рейтингілері
 • Болон процесі
 • ТЕМПУС жобасы
 • Академиялық сараптау
 • Академиялық ұтқырлық

 • Абай Университеті