қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Kauynbayeva Elmira

Kauynbayeva Elmira

 

Full name

KauynbayevaE lmira

Date of birth

26 October 1974

Education

1991-1997 specialty: Chemistry and Biology, qualification "Chemistry and Biology teacher",Abai ASU

Academic degree

MSc in Biology (from 04 June 2008 No. 01-04 / 19-64);

Place of employment

1998-2008 assistant at the department of zoology
2008-2013 senior assistant at the department of zoology
From 2013 to the present - lecturer at the Department of Botany and General Biology

Scientific interests

Protozoa of soils of Kazakhstan

Publications

1.Перспективы изучения зооценозов Алматинской области / Сборник материалов Международной научной конференции «Наука современности -2015». - Москва, 2015. - С. 57-65

2.Қазақстандағы кейбір сирек кездесетін жыртқыш құстарды сақтау және қалпына келтіру мәселелері /проф. Р. Сәтімбековтың 75 ж. мерейтойына және 47 ж. ғылыми-педагогикалық еңбегіне арн. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2015. - Б. 137-140

3.Қазақстан доланаларының экологиясы, морфологиясы, шаруашылықтағы мәні/ проф. Р. Сәтімбековтың 75 ж. мерейтойына және 47 ж. ғылыми-педагогикалық еңбегіне арн. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2015. - Б. 208-210

4.Некоторые подходы модернизации высшего образования в США и его адаптация к условиям современного Казахстана /Материалы Международной научно-прак.конф. «Система модернизация педагогического образования РК: Проблемы, пути решения»,  посвященной 25-летию независимости РК, 85-летию заслуженного деятеля науки Казахстана, заслуженного работника высшей школы Казахстана, доктора п.н., проф. Г.А. Уманова. - Алматы, 2016. - С. 712-715

5. Жетісу өзендерінің планктонды кірпікшелілерінің түр құрамы / М.Х. Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» Халықаралық ғылыми журнал. -  №2, 2015. - Б. 125-130

6. Мақта егістіктерінде зиянкестермен күресуге тірі организмдерді қолдану дәрежесі /проф. Ж. Шілдебаевтың 70 ж. мерейтойына арн. «Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті проблемалары: Инновация және тәжірибе» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2016. - Б. 335-338

7. Агробиоалуантүрліліктегі көкөніс селекциясының қазіргі жағдайы /академик А.С. Бейсенованың 85 ж. мерейтойына арн. «Жаратылыстану ғылымдары білімін жаңартылған мазмұны жағдайында модернизациялау» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2017. - Б. 471-474

8.Мақта туысының зиянкестерімен күресу шаралары /http:group-global.org/ru/publication.-Алматы, 2017. - Б. 1-3

9. Қоршаған орта және адамның тұқым қуалайтын аурулары /«География, биология, экология орта мектепте» журналы, №1 (51), қаңтар-наурыз, -Алматы, 2017. -Б. 3-5

10. Омыртқасыз зоология пәні бойынша виртуалды зертханалық жұмыстарды орындау тәжірибесі/ «Жаратылыстану ғылымдарының қазіргі заманғы жетістіктері, білім берудің өзекті мәселелері: жай-күйі, жаңа технологиялар, болашағы» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 15-17 қараша, 2017. - Б. 85-87

11. Биологиялық білім беруде инновациялық технологияларды қолдану негіздері /«Жаратылыстану ғыл. қазіргі заманғы жетістіктері, білім берудің өзекті мәселелері: жай-күйі, жаңа технологиялар, болашағы» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 15-17 қараша, 2017. - Б. 87-91

12. Алматы қорығының таулы орман топырақтарының протофаунасы/ «Хабаршы» журналы, Абай ат. ҚазҰПУ, №3 (53),  - Алматы, 2017. - Б. 79-82

13. Көкөніс селекциясы/«География в школах и вузах Казахстана» журналы, №2, март-апрель, -Алматы, 2018. -С. 5-7

Participation in research projects

-

Workingat the Department from:

From1998  to present

Extracurricul aractivities

1. Mentor for 4 course students(1/2gr. 5В011300 Biology)
2. Adviser for 2 coursestudents. (English gr. 5В011300 Biology)
3Responsible for contract students on a fee-paying basis

Contact information

8 771 48797 54;  Elmira74k@mail.ru


← Вернутся назад

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler