қазақша · русский · english
 
 
 
 Kisimisov Erbolat Tursynkhanovich
Head of the Chair
Candidate of pedagogical sciences, Member of the Union of Artists of the Republic of Kazakhstan, аssociate professor
Ualikhanov str., 64A
 +7(727)-291-07-31
erbolatkisimisov@mail.ru

 Murataev Kurman Kalievich
Candidate of Art History, Professor
Art worker of Kazakhstan, member of the Union of Artists and Designers of the Republic of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 +7(727)-293-20-22

 Ordabekov Temirkhan
Professor of the university
Member of the Union of Artists of the USSR and Republic of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-701-605-64-05
timur1950@mail.ru

 Mikhailova Natalia Aleksandrovna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Ualikhanov str., 64A
 +7(727)-291-07-31
natalia-a.kz@mail.ru

 Smanova Akmaral Smailovna
Associate professor
Candidate of pedagogical sciences, Member of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
smanova_s@mail.ru

 Kanapyanova Raushan Habdulmutalyapovna

Candidate of pedagogical sciences, associate professor
Ualikhanov str., 64A
 8-777-572-90-58
k.rauchan@mail.ru

 Nurke Maira Syzdykkyzy
Docent
Member of of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-775-227-62-18
maira_nurke@mail.ru

 Omarova Erkezhan Omirkhanova
Senior Lecturer
Candidate of Technical Sciences
Ualikhanov str., 64A
 8-707-556-77-89
Erke_80@mail.ru

 Atamkulov Bolat Akmoldaevich
Senior Lecturer
Member of the Union of Artists of the Republic of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-777-561-70-21
atamkulov b@mail.ru

 Kirgizbekova Svetlana Seysenbaevna
Senior Lecturer
Member of of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-708-735-74-13
sveta010161@mail.ru

 Eraliyeva Sagira Esmalaykyzy
Senior Lecturer
Member of of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-707-684-18-80
E.Cagira@mail.ru

 Mukhadiev Akimbek Mederhanovich
Senior Lecturer
Candidate of architecture
Ualikhanov str., 64A
 8-700-928-97-52
akimbek_m@mail.ru

 Kanlenov Magauiya Gabdul-Mutalyapovich
Senior Lecturer
Member of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-747-601-41-70
kanlenov@mail.ru

 Naimanov Baurzhan Toktarovich
Senior Lecturer
Member of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-701-959-62-72
baukalai@mail.ru

 Orazaeva Korlan Kaktaevna
Senior Lecturer
Member of of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-707-185-65-28
korlan_0988@mail.ru

 Bahretdinova Gulnara Kosybekovna
Senior Lecturer
Member of of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-702-270-43-54
b_gulnara@inbox.ru

 Baykulakov Erlan Taubayevich
Senior Lecturer
Member of of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-701-654-46-79
yerlantaubay@mail.ru

 Baykulakov Nurlan Taubaevich
Senior Lecturer
Member of of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-701-730-82-33
nurlantaubay@mail.ru

 Adenova Lyazzat Zholdaspaevna
Senior Lecturer
Member of the Union of Artists of the Republic of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64 A
 8-701-593-57-67
adenova@list.ru

 Bekbolatova Kuralay Maratovna
Teacher
Master
Ualikhanov str., 64A
 8-775-721-02-14
sunkarz@mail.ru

 Yeshmanova Gulmira Kuralbayevna
Senior Lecturer
Master, Member of the Union of Designers of Kazakhstan
Ualikhanov str., 64A
 8-707-801-86-67
gulmi_86_999@mail.ru

 Bazarbaeva Akmaral Keneskalievna
Senior Lecturer
Master
Ualikhanov str., 64A
akba80@mail.ru

938
 
 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler