қазақша · русский · english
 
Халықаралық қызмет
   
   

   

  Кафедраның университеттер мен келісім-шарттары бар

   

  №     

   

   

  Шетелдік университеттің атауы, аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі мен серіктестер дәрежесі

  Ынтымақтастық тақырыбы

  Іс-шараның өткізілуі

  (орын мен уақыты)

   

  1

   Япония, Цукуба қаласы

  JASSO (Жапония студенттеріне көмек көрсету ұйымы) Цукоба университетімен ынтымақтастық бойынша академиялық ұтқырлық шеңберінде гранттар игерілді.

  Ғылыми еңбектерді, соның ішінде Ресейдегі мақалалары бойынша сараптамалық мақалаларды бірлесіп дайындады және жариялады

   (РИНЦ).

  2

  Лейпцигс атындағы университет

  Германия

  Неміс тренингтік бағдарламасымен танысу "Оптимизммен күйзелісті жеңу!" әлеуметтік педагогтардың әлеуметтік-психологиялық және коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру үшін білім беру кеңістігінде стрессті басқару және қоғамдық сананы жаңғырту негізі ретінде.

  Абай атындағы ҚазҰПУ, Педагогика және психология институты.

  кафедра МДжОТ

  04.06.18-14.06.18

  12.10.18-26.10.18.

   

  3

  Украина,   Киев қ. Б. Гринченко  атындағы Киев университеті 

  Мектепке дейінгі ұйым мамандарының құзреттілігін дамыту мәселелері

  23.04-14.05. 2018 Б. Гринченко  атындағы Киев университеті         

  4

  Эдукология, Вильнюс - Литва

  Ғылыми-әдістемеліксеминарлар мен конференцияларғақатысу.

  Докторанттардың шетелдік кеңесшілері.

  Ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау.

  Диссертациялық Кеңес отырысының

  Диссертациялық Кеңес жанындағы Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар.

  Шетел жетекшісінен кеңес алу докторанттар.

  5

  Польша, .Варшава қ

  Ғылыми стажировка

  01.12-17.12 М. Гжегожевская атындағы арнайы педагогика академиясы

  6

  Киев қ. Б. Гринченко  атындағы Киев университеті 

  Ғылыми-әдістемелік семинарлар мен конференцияларға қатысу.

  Докторанттардың шетелдік кеңесшілері.

  Ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау

  «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында ЖОО-да пәндерді оқытудың дидактикалық-әдістемелік негіздері» атты ғылыми-әдістемелік семинар. Алматы, 2018-2019ж.г

  6D010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша докторанттардың шетелдік жетекшісінен кеңес беру.

  23.04-14.05. 2019

  Киев қ. Б. Гринченко  атындағы Киев университеті 

  7

  Корея, Донггук Университеті

  Ғылыми-әдістемелік семинарлар мен конференцияларға қатысу.

  Докторанттардың шетелдік кеңесшілері.

  Ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау.

  23.04-14.05. 2019

  Корея,  Донггук Университеті

  8

  Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті, мектепке дейінгі педагогика және психология кафедрасы

  Ғылыми-әдістемелік семинарлар мен конференцияларға қатысу.

  Докторанттардың шетелдік кеңесшілері.

  Ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау..

  23.04-14.05. 2019

  МПУ-де эксперементальды педгогика және практикалық психология кафедрасы.

  9

  (Университет Анкара, Турция) FatmaBikmaz

  - қазіргі бастауыш мектепте педагогикалық диагностиканы жүзеге асыруға болашақ мұғалімдерді даярлаудың теориялық негіздері;

  - педагогикалық диагностика бастауыш мектептегі білім беру үрдісінің феномені ретінде;

  - диагностикалы қіс-әрекетте ААТ қолдануға болашақ мұғалімдерді дайындаудың тиімділігін арттырудың педагогикалық шарттары;

  - бастауыш сынып мұғалімі педагогикалық диагностика субъектіс іретінде.

  Институт педагогики и психологии, Абай атындағы  ҚазҰПУ.

  Мектепке дейінгі оқыту және білім беру кафедрасы18.10.2018

   

  23.04-14.05. 2019

  (Анкара Университеті, Түркия) Fatma Bikmaz (Анкара Университеті, Түркия) Fatma Bikmaz

  10

  Герцин атындағы РМПУ Санк - Петербург. Мектепке дейінгі педагогика кафедрасы. 

  Смокова Ольга Николаевна педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

  Ғылыми-әдістемелік семинарлар мен конференцияларғ ақатысу.

  Докторанттардың шетелдік кеңесшілері.

  Ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау.

  23.04-14.05. 2019

  Герцин атындағы РМПУ Санк - Петербург. Мектепке дейінгі педагогика кафедрасы. 

  Смокова Ольга Николаевна педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

   

  Академиялық алмасу бағдарламасы

   

  Абай атындағы ҚазҰПУ мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика кафедрасы студенттердің академиялық ұтқырлығына ерекше көңіл бөледі.
  Университеттермен тәжірибе алмасу бойынша екіжақты серіктестік құрылды:
  Абай атындағы ҚазҰПУ-дың мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика кафедрасының жетекші ғылыми қызметкерлері, шетелдік және отандық сыртқы ғылыми ұйымдары арасында халықаралық ынтымақтастық және тәжірибе алмасу шеңберінде шетелдік ұйымдармен және университеттермен халықаралық байланыстар орнатылды:
  - JASSO (Жапония студенттеріне көмек көрсету ұйымы) Цукоба университетімен (Жапония, Цукуба қаласы) ынтымақтастық бойынша академиялық ұтқырлық шеңберінде гранттар игерілді Абай атындағы ҚазҰПУ Эдукология, Вильнюс - Литва университетімен академиялық ұтқырлық бойынша Абай атындағы ҚазҰПУ-мен Vilnius University of Education (Lithuania) ынтымақтастық жүзеге асырылды.

   

  5В012300- «Әлеуметтікпедагогикажәнеөзін-өзітану» мамандығыбойыншаЭдукологияуниверситетінде (Литва) академиялықұтқырлықбойыншабілімалатынстуденттертізімі. 02.05.2017/8

   

  Студенттердің аты-жөні

  Оқу тілі

  Оқу курсы

  Оқу орнының атауы және оның орналасқан жері

  1

  Рахымжан Касым

  каз

  3

  Эдукология университеті

   02.05.2017 - 30.12.2017

  2

  Сырлан Диана

  Каз

  3

  Эдукология университеті

   02.05.2017 - 30.12.2017

  1569
   
   
   
   
  Besucherzahler
   
  Besucherzahler