қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Балтабаева Жаңалық Қылышқызы

Балтабаева Жаңалық Қылышқызы

Педагогика ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың профессоры, ЖОО үздік оқытушысы, «Үздік ұстаз»
Білімі:
• 1974 ж. Абай атындағы ҚазПИ-дің филология факультетін үздік дипломмен бітірген;
• 1984 ж. 10.02.06 - түркі тілдері мамандығы бойынша филология ғылымдарының
кандидаты ;
• 1993 ж. ҚР ЖАҚ доценті;
• 2009 ж. педагогика ғылымдарының докторы;
• 2012 ж.Ресей жаратылыстану ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі
• 2014 ж. КОНКОРД халықаралық академиясының корреспондент-мүшесі
• 2014 ж.МАНПО-ның академигі
• 2014ж. Оңтүстік Ресей лингвист сарапшылар ассоциациясының мүшесі

Ғылыми бағыты: қазақ тілінің морфологиясы, қазақ тілінің сөзжасамы, қазақ тілін оқыту
әдістемесі

Оқыту пәндері:
Грамматика теориясы
Лингвоаксиология негіздері
Қазақ тілі морфологиялық парадигмалары
Паралингвистика
Педагогикалық риторика

Негізгі ғылыми еңбектері:
ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған оқулықтар:
1. Қазақ тілі. 11-жылдық бастауыш мектептің 4-сыныбына арналған оқулық Алматы, Алматыкітап баспасы, 2011(авторлық бірлестікпен)
2.Қазақ тілі. 11-жылдық бастауыш мектептің 2-сыныбына арналған оқулық Алматы, Алматыкітап баспасы, 2013(авторлық бірлестікпен)
3.Қазақ тілі. 3-сыныпқа арналған оқулық. Алматы, Алматыкітап баспасы, 2014.
(авторлық бірлестікпен)
4.Қазақ тілінің сөзжасамы. ЖОО-на арналған оқулық «Нур-ДиАс» баспасы, А.,
2014 (авторлық бірлестікпен)
ҚР БжҒМ және Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған оқу құралдары:
5. Семантико-стилистические функции неоформленного родительного и винительного
падежей в казахском языке. Учебное пособие для студентов.«Нур-ДиАс» , А., 2011
6.Тіл дамыту әдістемесі. Студенттерге арналған оқу құралы. «Нур-ДиАс», А., 2011
7.Қазіргі қазақ тілі. Студенттерге арналған оқу құралы«Нұр-Принт» баспасы,А.,
2012(авторлық бірлестікпен)
8.Сөзжасамды оқыту. Оқу құралы. «Нур-ДиАс» баспасы, А.,2015
9. Дидактикалық материалдар (4-сынып)Алматы, Алматыкітап баспасы, 2011
10.Қазақ тілі. Әдістемелік құрал. 2-сынып,Алматы, Алматыкітап баспасы, 2013.
(авторлық бірлестікпен)
11.Дидактикалық материалдар (2-сынып)Алматы, Алматыкітап баспасы, 2013
12. Қазақ тілі.Дидактикалық материалдар(3-сынып) Алматы, Алматыкітап, 2014.
13.Қазақ тілі. Әдістемелік құрал. 3-сынып,Алматы, Алматыкітап баспасы, 2014.
(авторлық бірлестікпен)
14.Практикалық қазақ тілі: ғылыми стиль. Электронды оқу құралы Алматы,
2015(авторлық бірлестікпен)
Білім беру стандарттары, білім бағдарламалары және үлгілік оқу бағдарламалары:
15 .5B011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы (бакалавр). (авторлық бірлестікпен)
16.5B012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы (бакалавр), (авторлық бірлестікпен)
17. 6M011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы (магистратура). (авторлық
бірлестікпен)
18.6M012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы (магистратура), (авторлық бірлестікпен)
19.6D011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы (докторантура), (авторлық
бірлестікпен)
20. 6Д012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы (докторантура), (авторлық бірлестікпен)
21. Функционалды грамматика.Үлгілік оқу бағдарламасы(авторлық бірлестікпен)
22. Жоғары мектепте қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары Үлгілік оқу
бағдарламасы (авторлық бірлестікпен)
23.Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері Үлгілік оқу бағдарламасы. (авторлық
бірлестікпен)
Рейтингісі жоғары, импакт-факторы бар журналға шыққан мақалалар :
1. Прикладной аспект речеведческих курсов Международный журнал экспериментального образования, Академия естествознания, М., № 8, 2013. Импакт фактор РИНЦ
2. Особенности речевого поведения коммуникантов в социокультурных условиях Казахстана Международный журнал экспериментального образования, Академия естествознания, М ., № 8, 2013. Импакт фактор РИНЦ
3. Формирование функциональной грамотности студентов с использованием различных текстов Известия Международной академии КОНКОРД, Франция, Импакт-фактор по РИНЦ.2014.
4.Основные принципы освоения навыками профессиональной речи иноязычными студентами Известия Международной академии КОНКОРД,Франция,Импакт-фактор по РИНЦ,2014.
5. Teaching the introduction to Linguistics (On the basis of tables and drawings). No 97,2017. Pages:339-347. Man in India
6. Cпособы применения интерактивных методов в процессе обучения Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, РИНЦ, №5,2017, с. 120-123.

Әлеуметтік-тәрбие қызметі
• 6М011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 1 курс тәлімгері
• РОӘК-нің «Білім» тобы бойынша 5В012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша секцияның мүшесі
• Филология және көптілді білім беру институты Ғылыми кеңесінің мүшесі

 

 


← Кері оралу

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler