қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Қауынбаева Эльмира

Қауынбаева Эльмира

 

Аты, жөні, тегі

Кауынбаева Эльмира

Туған жылы

26қазан1974жыл

Білімі

1991-1997жж. Абай атындағы АлМУ-ң «Химияжәне биология»мамандығы бойынша  «Химияжәне биология» пәнінің оқытушысы  квалификациясы берілген;

2006-2008 жж. Абай ат.ҚазҰПУ-ң 6А0113-«Биология» мамандығы бойынша магистратура бітірген

Ғылыми атағы және дәрежесі

Биология магистры (04 шілде 2008 ж. №01-04/19-64);

ЖОО-ны аяқтағаннан кейінгі жұмыс орны, лауазымы

1998-2008жж.Абай ат. ҚазҰПУ-ңзоология кафедрасының лаборанты;

2008-2013 жж. Абай ат. ҚазҰПУ-ңзоология кафедрасының аға лаборанты;

2013 жылдан бастап ботаника және жалпы биология кафедрасының оқытушысы

Ғылыми қызығушылығы

Қазақстан топырақтарының қарапайымдылары

Жарияланымдар

11. Перспективы изучения зооценозов Алматинской области / Сборник материалов Международной научной конференции «Наука современности -2015». - Москва, 2015. - С. 57-65

2. Қазақстандағы кейбір сирек кездесетін жыртқыш құстарды сақтау және қалпына келтіру мәселелері /проф. Р. Сәтімбековтың 75 ж. мерейтойына және 47 ж. ғылыми-педагогикалық еңбегіне арн. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2015. - Б. 137-140

3. Қазақстан доланаларының экологиясы, морфологиясы, шаруашылықтағы мәні/ проф. Р. Сәтімбековтың 75 ж. мерейтойына және 47 ж. ғылыми-педагогикалық еңбегіне арн. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2015. - Б. 208-210

4. Некоторые подходы модернизации высшего образования в США и его адаптация к условиям современного Казахстана /Материалы Международной научно-прак.конф. «Система модернизация педагогического образования РК: Проблемы, пути решения»,  посвященной 25-летию независимости РК, 85-летию заслуженного деятеля науки Казахстана, заслуженного работника высшей школы Казахстана, доктора п.н., проф. Г.А. Уманова. - Алматы, 2016. - С. 712-715

5.Жетісу өзендерінің планктонды кірпікшелілерінің түр құрамы / М.Х. Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» Халықаралық ғылыми журнал. -  №2, 2015. - Б. 125-130

6. Мақта егістіктерінде зиянкестермен күресуге тірі организмдерді қолдану дәрежесі /проф. Ж. Шілдебаевтың 70 ж. мерейтойына арн. «Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті проблемалары: Инновация және тәжірибе» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2016. - Б. 335-338

7. Агробиоалуантүрліліктегі көкөніс селекциясының қазіргі жағдайы /академик А.С. Бейсенованың 85 ж. мерейтойына арн. «Жаратылыстану ғылымдары білімін жаңартылған мазмұны жағдайында модернизациялау» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 2017. - Б. 471-474

8. Мақта туысының зиянкестерімен күресу шаралары /http:group-global.org/ru/publication.-Алматы, 2017. - Б. 1-3

9. Қоршаған орта және адамның тұқым қуалайтын аурулары /«География, биология, экология орта мектепте» журналы, №1 (51), қаңтар-наурыз, -Алматы, 2017. -Б. 3-5

10. Омыртқасыз зоология пәні бойынша виртуалды зертханалық жұмыстарды орындау тәжірибесі/ «Жаратылыстану ғылымдарының қазіргі заманғы жетістіктері, білім берудің өзекті мәселелері: жай-күйі, жаңа технологиялар, болашағы» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 15-17 қараша, 2017. - Б. 85-87

11. Биологиялық білім беруде инновациялық технологияларды қолдану негіздері /«Жаратылыстану ғыл. қазіргі заманғы жетістіктері, білім берудің өзекті мәселелері: жай-күйі, жаңа технологиялар, болашағы» атты Хал.ғыл.-прак.конф. мат. - Алматы, 15-17 қараша, 2017. - Б. 87-91

12. Алматы қорығының таулы орман топырақтарының протофаунасы/ «Хабаршы» журналы, Абай ат. ҚазҰПУ, №3 (53),  - Алматы, 2017. - Б. 79-82

13. Көкөніс селекциясы/«География в школах и вузах Казахстана» журналы, №2, март-апрель, -Алматы, 2018. -С. 5-7

Ғылыми жобаларға қатысуы 

-

Қай уақыттан бастап кафедрада жұмыс істейді

1998  жылдан бастап

Қоғамдық жұмыс

1. 4 курс 5В011300 Биология мамандығының 1/2 топшасының тәрбие жетекшісі;

2. 2 курс 5В011300 Биология мамандығының ағылшын тобының эдвайзері;

3. Директорат тарапынан ақылы бөлімде оқитын студентердің келісім-шартын рәсімдейді

Байланыс мәліметтері

8 771 48797 54;  Elmira74k@mail.ru


← Кері оралу

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler