қазақша · русский · english
 
Аккредитация және рейтингілер
 
 

 

ЖОО ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын бағалаудың танылған әдістерінің бірі институционалдық және мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу болып табылады.

 

Университет шетелдік (ASIIN, Германия; ACGUIN (Германия) және Қазақстандық Аккредиттеу органдарымен (НААР, НАОКО) ынтымақтасады.

 

2012-2016 жылдар аралығында ASIIN және ACGUIN агенттіктері педагогикалық бейіндегі бакалавриаттың және магистратураның 21 білім беру бағдарламасын аккредиттеді.

 

40 білім беру бағдарламасы Қазақстандық Аккредиттеу агенттіктерінде аккредиттелген, оның ішінде 18 - НААР және 22 - НАОКО.

 

2019/2020 оқу жылының басындағы жағдай бойынша университетте 61 білім беру бағдарламасы аккредиттелген (31 бакалавриат бағдарламасы, 24 магистратура және 6 докторантура).

 

2019 жылы білім сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (БСҚА) университетті институционалдық аккредиттеуді жүргізді. Қолданылу мерзімі-2024 жылға дейін.

 

Барлық алынған сертификаттар сайтта орналастырылған

 

Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттіктің (БСҚБТ) куәліктері

 

   

 

 

Университеттің білім беру бағдарламалары халықаралық мамандырылған аккредитциядан өтті

 

Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігінің (ТАРА) аккредиттеу кеңес отырысында 14 маусым 2018 жылының шешімімен университеттің төмендегі білім беру бағдарламалары халықаралық мамандырылған аккредитациядан өтті: 5В011000 - Физика; 6D011000 - Физика; 5В011100 - Информатика; 6D011100 - Информатика ; 5В030200-Халықаралық құқық; 6М020200 - Халықаралық қатынастар; 6М050700 - Менеджмент 5 жыл мерзімге және 5В070300 - Ақпараттық жүйелер 3 жыл мерзімге.


Тиісті сертификаттар алынды.

 

         

 

         

 

         

 

         

 

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің сертификаттары

 

       

       

 

       

       

 

       

 

"Физика" білім беру бағдарламасына арналған  ASIIN аккредиттеу агенттігінің сертификаты (Бакалавриат)

Сертификат Aккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "Информатика" (Бакалавриат)

Cертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "Математика" (Бакалавриат)

Сертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "Математика" (Магистратура)

Сертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "Информатика"(Магистратура)

Сертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "Физика" (Магистратура)

Сертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "География" (Магистратура)

Сертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "География" (Бакалавриат)

Сертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "Биология" (Магистратура)

Сертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "Биология" (Бакалавриат)

Сертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "Химия" (Бакалавриат)

Сертификат Аккредитационного агентства ASIIN для образовательной программы "Химия" (Магистратура)

 

ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ и ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ACQUIN

Сертификат качества ACQUIN на специальность Дошкольное обучение и воспитание (Бакалавриат)

Сертификат качества ACQUIN на специальность Дошкольное обучение и воспитание (Магистратура)

Сертификат качества ACQUIN на специальность Педагогика и методика начального обучения (Бакалавриат)
Сертификат качества ACQUIN на специальность Педагогика и методика начального обучения (Магистратура)

Сертификат качества ACQUIN на специальность Педагогика и психология (Бакалавриат)

Сертификат качества ACQUIN на специальность Педагогика и психология ( Магистратура)
Сертификат качества ACQUIN на специальность Дефектология (Бакалавриат)
Сертификат качества ACQUIN на специальность Дефектология (Магистратура)
Сертификат качества ACQUIN на специальность Социальная педагогика (Бакалавриат)

Бағдарламалар аккредиттеуден өтті

 

«5В030100 және 6М030100 - Құқықтану», «5В041400 - Графика» және «5В042100 - Дизайн» білім беру бағдарламалары Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттікте аккредиттеуден өтті. Барлық бағдарламалар 5 жыл мерзімге аккредиттелді. Мамандандырылған аккредиттеуден өткендігі жөнінде арнайы куәлік алынды.

 

   

 

Сертификаты Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) для образовательных программ

 

 

 

 

7
 
 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler