қазақша · русский · english
Біз туралы
Білім
  Ынтымақтастық
Институттар
  Ғылым
Даму
  Кітапхана
Студенттік өмір
  Түлек
Ресурстар
  Оқу порталы
Олимпиадалар
 
 
 
Біз туралы

Магистратура мамандықтары

Білім

6М010100-Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6МО10300 Педагогика және психология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010500 Дефектология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010700 Бейнелеу өнері жəне сызу

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010800 Дене шынықтыру жəне спорт

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010900 Математика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М011000 Физика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011100 Информатика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011200 Химия

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011300 Биология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011400 История

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011500 Құқық жəне экономика негіздері

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011600 География

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М011700 Қазақ тілі жəне əдебиеті

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М011800 Орыс тілі жəне əдебиеті

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М011900- Шетел тілі: екі шетел тілі

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0111570 от12.05.2011г.

6М012000 Кəсіптік оқыту (сала бойынша)

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110926 от 30.06.2010г.

6М012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі

қазақ тілі мен əдебиеті

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М012200 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі

орыс тілі мен əдебиеті

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

2 Гуманитарлық ғылымдар

6М020100-Философия

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г

№0110093 от 29.04.2010г.

6М020200 Халықаралық қатынастар

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М020300 Тарих

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М020400 Мəдениеттану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

6М020500 Филология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М020600 Дін тану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

6M020700 - Аударма ісі

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М020900 - Шығыстану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М021200 - Түркітану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

6М021300  - Лингвистика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М021400 - Əдебиеттану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

3 Құқық

6М030100 Құқықтану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

4 Өнер

6М041600 Өнертану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

5 Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес

6М050100 Əлеуметтану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

6М050200 Саясаттану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№01 10077 от 03.02.2010г.

6М050300 Психология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М050500 Аймақтану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02.2010г.

6М050600 Экономика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02.2010г.

6М050700 Менеджмент

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02 2010г.

6М050800 Есеп жəне аудит

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№01 10078 от 03.02.2010г.

6М050900 Қаржы

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02.2010г.

6М051100 Маркетинг

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02.2010г.

6 Жаратылыстану ғылымдары

6М060100 Математика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02.2010г.

6М060200 Информатика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02.2010г.

6М060300 Механика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02.2010г.

6М060400 Физика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02.2010г.

6М060600 Химия

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№01 10079 от 03.02.2010г.

6М060700 Биология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02 2010г.

6М060800 Экология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110083 от 03.02.2010г.

6М060900 География

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110083 от 03.02.2010г.

7 Техникалық ғылымдар жəне технологиялар

6М070300 -  Ақпараттық жүйелер

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110083 от 03.02.2010г.

9 Қызмет көрсету

6М090200 Туризм

Приложение к гос. Лицензии серия АБ

№0110083 от 03.02.2010г.

 

 
 
 
Біз туралы
 • Ректорат
 • Ғылыми кеңес
 • Университет тарихы
 • Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ғалымдары
 • Ректор аппараты
 • Ғылыми институттар және орталықтар
 • Институттар
 • Ректор
 • Басқармалар
 • «ЖОО-ның үздік оқытушысы»
 • Құрылымдық бөлімдер

 • Білім
 • Бакалавриат
 • Магистратура
 • Академиялық ұтқырлық
 • РОӘК ОӘБ
 • Тіркеу басқармасы
 • Академиялық саясат
 • Бақылау және бағалау
 • Талапкерлерге
 • Ережелер мен реттеу құжаттары
 • PhD докторантура
 • Студенттің анықтамалық қолкітапшасы
 • Студенттер өтініштерінің үлгілері
 • Білім беру туралы құжаттар

 • Ынтымақтастық
 • Шетелдегі ЖОО-мен келісімдер
 • Басшылық
 • Шетелдік оқытушылар мен студенттерге
 • ЮНЕСКО педагогика кафедрасы
 • Пайдалы сілтемелер
 • Біз туралы
 • Хабарландырулар
 • Халықаралық бағдарламалар
 • Халықаралық ұйымдар

 • Институттар
 • Тарих және құқық институты
 • Математика, физика және информатика институты
 • Филология және көптілді білім беру инcтитуты
 • Педагогика және психология институты
 • Жаратылыстану және география институты
 • Өнер, мәдениет және спорт институты
 • Жалпы университеттік кафедралар
 • Шетелдік азаматтарға арналған және жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультеті (Foundation)
 • Сорбонна - Казахстан Институты

 • Ғылым
 • Диссертациялық кеңес
 • Абай атындағы ҚазҰПУ-дың жас ғалымдар кеңесі
 • Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары СҒЗЖ
 • Ғылыми шаралар
 • ПОҚ жарияланымы. Қорғалатын құжаттар
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстары
 • Ғылыми-инновациялық паркі
 • Ғылыми жобалар
 • «Хабаршы» ғылыми журналы
 • "Ұлттық тәрбие" Республикалық ғылыми көпшілік журналы
 • Ғылыми-әдістемелік журнал "Педагогика және Психология"
 • Ғылыми сапарлар мен тағылымдар
 • ҒӘК Мектеп-колледж-ЖОО

 • Ғылыми кітапхана

  Студенттік өмір
 • Студентер кәсіподағы
 • Жастар ісі жөніндегі комитет
 • «МЕЙІРІМ» қайырымдылық клубы
 • Студентердің ағымдық және аралық бақылауын есепке алу журналы
 • Тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі басқармасы
 • Мәдениет орталығы
 • Денсаулық сақтау пункті
 • Оқу ғимараттары
 • Жатақханалар

 • Түлек
 • Түлектерге арналған ақпарат
 • Жұмыс берушілерге арналған ақпарат
 • Абай атындағы ҚазҰПУ түлектерінің жұмысқа орналасқандығын қуаттау
 • Карьера орталығы
 • Бітірушілер қауымдастығы
 • Бакалавр және магистратура мамандықтары бойынша тәжірибе базалары
 • Ұлттық біліктілік шеңбері

 • Талапкерлерге
 • Ұлттық тестілеу орталығы №1 филиалы
 • Нострификация бойынша құжаттардың тізімі
 • Білімгерлерді қабылдау мен мамандарды даярлауды бақылау орталығы
 • Бакалавриат
 • Магистратура
 • Докторантура PhD
 • Екінші жоғарғы білімге арналған қабылдау ережесі
 • Шетел азаматтарын қабылдау ережелері
 • Апелляцияға өтініш беру
 • Байланыстар
 • Сорбонна Қазақстан Институтына түсушілерге
 • Емтихан кестелері

 • Даму
 • Абай атындағы ҚазҰПУ рейтингілері
 • Болон процесі
 • ТЕМПУС жобасы
 • Академиялық сараптау
 • Академиялық ұтқырлық

 • Абай Университеті